VETENSKAP. Det finns tydliga könsskillnader i hur kvinnor respektive män påverkas av trauman som exempelvis sexualiserat våld eller dödshot. Kvinnor utvecklar bland annat lättare posttraumatiskt stressyndrom, visar ny forskning.

flickaochpojke

Forskare vid Standfords universitet i USA har undersökt hjärnan hos 59 pojkar och flickor i åldrarna 9-17 år med hjälp av magnetkamera. Ungefär hälften av av personerna i undersökningsgruppen hade upplevt något typ av trauma medan resterande aldrig upplevt något trauma alls.

Forskarna fann att hos flickor som upplevt traumatiska upplevelser i sitt liv var den insulära loben i hjärnan betydligt mindre än normalt medan pojkarna i samma grupp uppvisade det motsatta. Den insulära loben är en del av hjärnan som hanterar känslor, empati och smärta.

De fynd som visar olikheter i hjärnan hos flickor respektive pojkar menar forskarna är en förklaring till att flickor och kvinnor löper större risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) jämfört med pojkar och män.

PTSD är en ångeststörning som kan utvecklas hos individer som upplevt trauma som exempelvis katastrofer, dödshot eller sexualiserat våld. Det förefaller som att den del av hjärnan som styr känslor åldras i förtid hos utsatta flickor.

— Det är viktigt att de som arbetar med traumatiserade ungdomar tänker på att det finns en könsskillnad, säger Megan Klabunde som är en av forskarna bakom studien.

Källa:
Trauman påverkar könen olika


  • Publicerad:
    2016-11-13 12:30