Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Regeringen favoriserar redan gynnade kvinnor i vården

INRIKES. Medan regeringen åberopar ”ett systematiskt missgynnande av kvinnor” inom vården, när man avsätter ”7 kvinnliga vårdmiljarder” – talar statistik och expertis för att det är män som missgynnats.

Könsskillnader i hur kvinnor respektive män påverkas av trauman

VETENSKAP. Det finns tydliga könsskillnader i hur kvinnor respektive män påverkas av trauman som exempelvis sexualiserat våld eller dödshot. Kvinnor utvecklar bland annat lättare posttraumatiskt stressyndrom, visar ny forskning.

LUF vill möjliggöra för män att göra “abort”

KULTURMARXISM. Ungdomspartiet till det svenska partiet Liberalerna antog nyligen att arbeta för en legalisering av både nekrofili och incest. Nu vill de naturligtvis också kämpa för mäns rätt till att göra abort.