SVERIGE. Regeringens försvarsbeslut från 2015 har inte hjälpt alls. Sveriges försvar lider av stora brister och framtidstron hos många officerare är mycket låg.

Försvaret

Inom det svenska försvaret råder stora brister som leder till att framtidstron hos många officerare är väldigt låg. Det försvarsbeslut som kom från regeringen 2015 har inte hjälpt alls. Några av problemen som försvaret drabbas av är materielbrist, överbelastning på grund av personalbrist, dålig utbildning samt allmänt missnöje hos de anställda enligt en medlemsundersökning som utförts av Officersförbundet.

– Det fanns förhoppningar om att försvarsbeslutet skulle göra saker bättre men nu står det klart att det inte löst problemen, säger officersförbundets ordförande Lars Fresker.

Så många som tjugofem procent av de officerare som utexaminerades från officersprogrammet mellan 2010 och 2015 har avslutat sina tjänster. Försvaret som redan lider av stor personalbrist samt har svårt att locka nya rekryter, har alltså även svårt att behålla sina anställda.

– Tillsammans med försvarsmakten måste vi jobba med att behålla de som jobbar och arbeta med rekryteringen, säger Fresker.

Två av officerarna som deltagit i undersökningen uttrycker sig på följande sätt:

”Känner ingen yrkesstolthet längre. Hela vår organisation har kollapsat. Anledningen till att jag är kvar är den stora kamratskap som fortfarande finns kvar”, skriver en person.

”Helt förvirrad försvarspolitik, ena dagen internationellt fokus, nästa dag nationellt fokus. Flera av våra ÖB (överbefäl reds. anm.) och FML (försvarsmaktsledningen reds. anm.) har medvetet eller omedvetet inte velat tala om hur illa ställt det är med det nationella försvaret, det är en skandal”, skriver en annan person.

Källa:

Bristande framtidstro i försvaret


  • Publicerad:
    2016-07-04 19:55