INRIKES. En totalförsvarsövning där kommuner, regioner och myndigheter ska öva sin förmåga att klara viktiga funktioner i händelse av krig ska nu hållas. Övningen startade i november och kommer att hålla på under hela 2020.

Sverige håller just nu på att bygga upp sitt försvar med anledning av att ”hotnivån” påstås ha ökat. Som ett led i detta kommer en totalförsvarsövning att hållas, med syftet att öva på att klara samhället i händelse av krig.

Kommuner, regioner och myndigheter ska i Totalförsvarsövning 2020, TFÖ 2020, träna på att hålla igång viktiga funktioner i det fall Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder och samordnar gemensamt övningen.

Övningen som ska hålla på under hela 2020 startade i november 2019. Senast totalförsvaret genomförde en nationell totalförsvarsövning var 1987.

— Vad gäller det militära försvaret så började vi en resa 2016 med ett nytt försvarsbeslut med resurstillskott och vi behövde öka vår militära förmåga. Då konstaterade vi att det civila försvaret börjar på ännu lägre nivåer, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Totalförsvarsövningen innebär en övning på alla nivåer i samhället. Regeringen övar hur landet försätts i höjd beredskap, och man kommer även att testa hur viktiga samhällsaktörer ska samverka för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera. Det ska även prövas hur samhället ska prioritera sina resurser och hur viktiga förnödenheter ska fördelas.

Övningen består av fyra aktiviteter varav en kommer att ske under försvarsmaktsövningen Aurora 20.

Under Aurora 20 kommer armén, marinen, flygvapnet, regionala staber, hemvärnet samt militära förband från ”andra länder” att delta. De internationella deltagarna har bjudits in med regeringens medgivande men ”det är ännu inte beslutat vilka de blir”.

Källa:
Totalförsvarsövning: 33 år sedan sist


  • Publicerad:
    2019-12-15 20:35