FINLAND. Nu öppnar Finland sina beredskapslager för att säkra tillgången på medicinsk skyddsutrustning. Sveriges beredskapslager monterades ner i slutet av 90-talet.

Finland öppnar nu sina beredskapslager med miljontals andningsskydd och masker. Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

Till skillnad mot Sverige, som skrotat de beredskapslager som fanns i form av mat, fältsjukhus, respiratorer och annan medicinsk utrustning, så har Finland behållit sina lager för att kunna säkra tillgången i händelse av kris.

Sverige hade till exempel tidigare tusentals ton med mat som kunde fördelas inom landet om det behövdes, men dessa monterades ner i slutet av 90-talet och nu saknas livsmedelslager om en kris skulle uppstå. Sverige har även lagt ner ett stort antal jordbruk.

— Vi hade en fin planering, som vi monterade ner i slutet av 90-talet. Då fanns det en livsmedelsberedskap. Vi hade lager och vi hade också människor som var medvetna om vilken roll de skulle ta om någonting hände. Det finns inte kvar. Inga lager är kvar. Individens ansvar och beredskap tror inte jag är känt hos alla, säger Therese Frisell, beredskapschef på Livsmedelsverket.

1990 hade Sverige världens modernaste krigssjukvård i form av 50 sjukhus, 35 fältsjukhus i armén och 15 marina stridssjukhus. Varje fältsjukhus hade sex operationssalar och intensivvårdsavdelning med 18 respiratorer. Riksdagen valde dock att 1992, 1996 och 2000 ta en serie beslut som ledde till att både det militära och det civila försvaret kraftigt nedrustades.

I Sverige oroar man sig nu för att den basala skyddsutrustningen inom vården ska ta slut.

Under gårdagen uppgav Päivi Sillanaukee, avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet i Finland, att man beslutat att öppna försörjningsberedskapslagren för att säkra tillgången på medicinsk skyddsutrustning.

Detta innebär att den finska hälsovården nu har tillgång till miljontals andningsskydd, ansiktsskydd och masker.

— Utrustningen kommer inte att ta slut, lovar Sillanaukee.

Enligt Sillanaukee ska skyddsutrustningen i första hand användas där den verkligen behövs, som till exempel inom hemsjukvården.

Källa:
Yle: Finland öppnar beredskapslagren


  • Publicerad:
    2020-03-24 16:05