EU. EU planerar att bygga upp fyra till sex nya krisberedskapslager med skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel runt om i Europa. Flera svenska myndigheter har ansökt om att ett av lagren ska placeras i Sverige.

Genrebild: Piqsels (Public Domain).

EU planerar att bygga fyra till sex nya krisberedskaplager med skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel, skriver SvD. De EU-lager som finns ligger idag i Rumänen och Tyskland och unionen vill få en större geografisk spridning.

Svenska myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets materielverk (FMV) och Socialstyrelsen har ansökt om att ett av de nya lagren ska placeras i Sverige.

— På MSB har vi erfarenhet och kompetens inom både lagerhållning och logistik. Vi vill gärna bidra i den europeiska solidariteten, menar Jakob Wernerman, chef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

EU-lagren kommer att omfatta allt från respiratorer och handskar till eventuellt läkemedel och vaccin.

— Tanken om lagerhållning av olika slag har funnits sedan tidigare men det har definitivt aktualiserats av coronapandemin. Det kan vara så att den här situationen kommer att kvarstå eller att det kommer liknande situationer i framtiden, säger Wernerman.

MSB kritiserades i inledningen av coronakrisen för att under många år ha missat vikten av att bygga samhällsviktiga lager och medan man koncentrerat sig på sådant som jämställdhet och genus:

Till och med om MSB bara hade avsatt pengar till ett enda genusprojekt så vore det ett för mycket, när det finns så många andra pockande behov. Vill vi ge makt åt partier som driver genuspolitik men inte har beredskapslager?
Inger Enkvist i en krönika i Wermlands-tidningen, maj 2020.

Sverige har istället valt att under de senaste 30 åren genomföra en nedmontering av både krisberedskap och de beredskapslager som fanns i form av mat, fältsjukhus, respiratorer och annan medicinsk utrustning. Våra folkvalda avskaffade även världens modernaste krigssjukvård.

Redan år 2008 visade en rapport från Riksrevisionen på allvarliga brister på en mängd områden, bland annat svenska statens förmåga att hantera ”ett utbrott av en allvarlig epidemisk influensa (pandemi)”.

Att MSB nu vill att ett av EU:s krisberedskapslager ska byggas i Sverige innebär dock inte att vi per automatik får tillgång till lagret utan distributionen ska hanteras genom EU.

— Det är inte så att Sverige får tillgång till material bara för att lagret skulle ligga i Sverige utan man måste i så fall ansöka till EU för att få ta del av den, säger Anja Clausin, affärsdirektör och chef för Marknad och inköp vid FMV.


  • Publicerad:
    2020-06-29 17:45