VECKANS FRÅGA. Över hälften av Nordfronts läsare har bunkrat mat för händelse av en krissituation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer, trots namnet, inte hjälpa dig.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer, trots namnet, inte hjälpa dig.

Statens ansvar för medborgarnas livsmedelsförsörjning i händelse av kriser existerar inte i det moderna Sverige. Tyvärr så vet de flesta av svenskarna inte om denna sak då myndigheterna i mångt och mycket har undvikit att informera befolkningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gav för några år sedan civilförsvarsförbundet i uppdrag att ”informera” befolkningen med kampanjen 72-timmar. I ett sådant viktigt ämne kunde man tro att befolkningen skulle få ta del av massutskick via posten, reklam i TV och tidningar och information i alla stora nyhetskanaler. Emellertid gav dock MSB, som på senare tid prioriterat sina resurser på att skapa en statlig trollarmé på internet som ska förmå svenskar att ”tänka rätt” kring invandring, Nato och Ryssland, civilförsvarsförbundet minimala resurser till kampanjen, som endast kunde genomföras som 1-timmes frivilliga träffar där man informerade om det personliga ansvaret vid kriser.

En undersökning som genomfördes av Infratek i samarbete med Sifo och presenterades i januari 2015 visar att var tredje svensk förutspår att det kommer inträffa en större katastrof under deras livstid. Endast 15 procent har dock ett beredskapslager av livsmedel för att klara av en sådan situation.

veckans-fråga-bunkra-matMajoritet är förberedda – var tionde person ovetande innan Nordfront informerade om det
Nordfronts läsare är mer förberedda än befolkningen i stort då 55 procent har bunkrat mat för händelse av kris. Av de som röstat nej är det hela 24 procent som saknar kunskap om hur man gör och att det numera är individens, inte statens, ansvar att tillhandashålla ett beredskapslager så att du överlever i händelse av katastrof.

Hela 9 procent av de röstande kände inte till detta personansvar förrän Nordfront informerade om det. Om denna procentsats gäller för Nordfrons läsare i stort kan vi med all säkerhet konstatera att Nordfront under en veckas tid varit bättre på att informera kring detta ämne än vad staten varit under flera år.

I kommentarsfältet ges en mängd bra tips på hur man kan förbereda sig. Ett argument som är återkommande är att man inte behöver skaffa hela beredskapslagret på en gång utan att man fyller på det kontinuerligt och hela tiden äter de livsmedelsprodukter där det är närmast till utgångsdatum.

”Om man exempelvis har 10 påsar vetemjöl i ett köksskåp så fyller man på med nya mjölpåsar längst bak och förbrukar av dem längst fram”, skriver Nordanvind som även påpekar att det är viktigt med salt och vitaminer samt ger flera andra tips på hur man bäst förbereder sig.

Caesar påpekar hur inköp av större kvantiteter har andra positiva effekter:

Att planera sin livsmedelsförsörjning ska ske ALLTID och IDAG!

Skälet till detta är helt enkelt det faktum att man sparar mycket stora belopp varje månad. För en barnfamilj handlar det om tusentals kronor varje månad!

Köp alltid stora volymer och kvantiteter när och av det som är billigt och som går att lagra.

I kommentarsfältet påpekas också hur viktigt det är att lära sig överlevnadskunskaper och skaffa sig utrustning.

Veckans fråga är nu borttagen. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2016-08-29 10:30