BEREDSKAP Under vecka 43 kommer MSB tillhandahålla unga, som nyss fyllt – eller snart fyller – 16 år, uppgifter om deras roll i totalförsvaret vid en krigssituation.

Nästa vecka landar ett utskick från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i brevlådan för alla i landet som fyller 16 år under innevarande år. Brevet innehåller information om ”totalförsvarsplikt, krisberedskap, civilt försvar, hemberedskap och hur man kan bidra och hjälpa till” vid en krigssituation eller under en kris. I skrivelsen förklaras att förpliktelserna gentemot totalförsvaret för en 16-åring kan bestå i uppgifter som att ”hjälpa till att dela ut mat och vatten, visa vägen eller dela ut information”.

Över 120 000 personer i Sverige är totalförsvarspliktiga – vissa förmodligen utan att till fullo känna till vad detta innebär. MSB anser att nu är rätt tidpunkt för en riktad satsning syftande till att öka specifikt de ungas kunskap om totalförsvarsplikten.

Ljuddrama

För att göra utbildningen ”så tilltalande som möjligt för 16-åringar” kompletteras texten från MSB med ett ”ljuddrama”. I detta skildras några 16-åringar, som genomgår olika kriser och lyssnaren får ta del av hur ungdomarna hanterar olika situationer, samt vad de lär sig från dem. Huvudsegmentet följs av ett eftersnack, där skådespelarna med MSB-personal diskuterar situationer och händelser i dramat, samt hur Sveriges krisberedskapssystem fungerar.

— Vi vill nå ut till dem som är yngre, och som kanske inte vet vad som förväntas eller vad man kan göra, kommenterar Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB, initiativet i ett pressmeddelande.

Generaldirektören betonar vikten av att ungas vilja och förmåga till att bidra vid en krissituation inte underskattas.

— Vid en kris är det många som sluter upp och vill hjälpa till. Vi vill att fler unga ska kunna vara med. Vi har både ett förtroende för, och en förväntan på, att 16-åringar har förmåga att bidra vid en kris, säger Gornitzka och tillägger:

— Under sommaren 2021 fick MSB i uppdrag av regeringen att erbjuda kunskap i krisberedskap riktad mot unga. Den ska erbjudas unga det år de fyller 16. Utbildningen blir sedan årligen återkommande, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.