Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

66 000 fler krigsplacerade sista halvan av 2022

Ökning med 20 procent Även privata företag krigsplacerar personal.

Totalförsvaret oroas över yttrandefrihet på Flashback

”Sticker ut” gällande diskussioner om judar Oroas över bristen på censur bland moderatorerna. 

Petri Gornitzka

MSB informerar 15- och 16-åringar om deras roll i krig

”Rätt tillfälle nu att upplysa om deras förpliktelser gentemot totalförsvaret” Agerar på uppdrag av förra regeringen.

Försvarsministern som var med om att nedmontera svensk beredskap: ”Straffa de skyldiga!”

INRIKES. Den svenska beredskapen har monterats ned under hela 90-talet. Den förra moderata försvarsministern Anders Björck är bitter över besluten om nedläggning. Beslut som han själv varit med om att ta.

Totalförsvarets forskningsinstitut censurerade pinsam MSB-information på Wikipedia

1984. Totalförsvarets forskningsinstitut har gått in och raderat pinsamheter i den engelska Wikipediaartikeln om den orwellianska myndigheten MSB. Samtidigt försökte man dölja detta bakom ett utländskt IP-nummer.

Totalförsvaret övar krig för första gången på 33 år

INRIKES. En totalförsvarsövning där kommuner, regioner och myndigheter ska öva sin förmåga att klara viktiga funktioner i händelse av krig ska nu hållas. Övningen startade i november och kommer att hålla på under hela 2020.