YTTRANDEFRIHET Flashback är en plats där det förkommer alldeles för mycket diskussioner om judar. Detta slår Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) fast i en ny rapport.

Det i rapporten ”En studie i fördom – Om rasistiska stereotyper i digitala miljöer” som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) uttrycker oro över yttrandefriheten på forumet Flashback, vilket Nya Dagbladet var först att uppmärksamma.

I rapporten har myndigheten undersökt inlägg som omnämner folkgrupper på Reddit, Flashback, Familjeliv och Twitter, men också diverse nyhetsmediers kommentarsfält på Facebook. Det man kommit fram till är att Flashback har ojämförligt mest omfattande yttrandefrihet, vilket också är problematiskt enligt FOI.

Man tar dels upp att nordafrikaner och människor från Mellanöstern ofta omnämns i negativa ordalag av svenskar på diverse forum och i kommentarsfält. Det handlar bland annat om att dessa människor inte kan integreras eller att de försörjer sig med bidrag och kriminalitet.

Men på framförallt Flashback är det enligt FOI stora problem med kritik mot judar och man menar att forumet definitivt ”sticker ut” i det här avseendet.

En grupp som däremot är överrepresenterad i antal omnämnanden per uppskattad gruppstorlek är judar, i synnerhet på Flashback”, skriver man. FOI tror att det kan bero på att Flashback har ”minimal moderering jämfört med de andra forumen”, men hävdar också att Flashback är ”känt för att ha vad som skulle kunna beskrivas som en rå samtalston med bland annat mycket svordomar, och hårt tilltal, inklusive nedsättande benämningar på etniska minoriteter.”