FÖRSVAR En undersökning gjord bland personer födda år 2004 visar på stora olikheter bland svenskars och invandrares vilja att utföra värnplikten. Trots de låga siffrorna överlag menar en som utfört undersökningen att det är en ”plikttrogen” årskull.

Plikt- och prövningsverket har gjort en undersökning med inriktning på personer födda 2004 och deras försvarsvilja. I resultaten kan man se att viljan att ta till vapen för Sverige är relativt låg bland årskullen, men speciellt en grupp sticker ut: De som har föräldrar födda utanför Norden har en ännu lägre försvarsvilja än genomsnittet.

Det finns även stora skillnader mellan olika kommuner när det kommer till hur många som kallas på mönstring. Som exempel lyfter SVT i en video upp den så gott som helvita kommunen Danderyd med sina drygt 38 000 invånare och jämför med den invandrartäta kommunen Södertälje med sina 102 000 invånare. I den första kommunen har i år 172 personer kallats på mönstring medan motsvarande siffra för Södertälje ligger på 183.

Generation Z eller generation mångkultur?

Trots de låga siffrorna beskriver Marinette Nyh Radebo från Plikt- och prövningsverket årskullen – som man kallar för ”generation Z” – något motsägelsefullt som ”plikttrogna”:

— Generation Z, som vi håller på att mönstra just nu, de lyssnar som sagt mycket på sina föräldrar. De har en större pliktkänsla än tidigare generationer, kommenterade Nyh Radebo.

Antalet som anser att ”värnplikten ger en liten eller ingen möjlighet alls till personlig utveckling” är bland personer med båda föräldrarna födda utanför Norden 32 procent medan siffran bland svenskar ligger på 18 procent. 53 procent i gruppen med utomnordiska föräldrar svarar att de inte känner att de kan göra värnplikten, jämfört med 38 procent för svenskarna.