INRIKES Medan kompanichefen med kvinnlig majoritet ser för sig fler kommande kvinnliga förebilder inom försvaret, så ser instruktören en högre grad av soldat- och befälsegenskaper.

Nordfront har tidigare skrivit om könsförvirringen på Svt. Vi har även skildrat fenomenet inom Sveriges försvar. Nu slår vi två flugor i en smäll.

Statstelevisionen sände nämligen i onsdags ett reportage från Helikopterflottiljens 44:e grundutbildningskompani. Här är 11 av 19 nyinryckta gruppbefäl kvinnor. I måndags fick dessa befäl träffa sina nya soldater. I inslaget kommer den kvinnliga instruktören Kajsa Gustavsson till tals före den manlige kompanichefen Johan Borsgård.

Gustavsson låter med tillkämpat mörk röst förstå att lugn och eftertänksamhet är de viktigaste egenskaperna hos soldater och befäl, samt att kvinnor i allmänhet besitter dessa kvalitéer i högre grad än män – vilka, menar hon, tenderar att agera utan eftertänksamhet. Tillfrågad om den kvinnliga majoritetens betydelse för hur gruppen fungerar svarar hon:

— Gruppdynamiken blir mycket lugnare och det är mer eftertänksamhet i gruppen generellt tycker jag.

När intervjuaren påpekar att majoriteten av de nyinryckta soldaterna är unga män, svarar instruktören:

— Ja men jag hoppas att de tar med det lugna tempot och att även de tänker igenom sina beslut mer innan, så att de inte bara agerar.

Kompanichef Johan Borsgård kommenterar sedan med ytterst mjuk röst att svenska försvarets stora problem är bristen på kvinnliga förebilder, något som den aktuella kvinnliga majoriteten bland gruppbefälen kan bidra till att råda bot på.

— Det är mycket positivt för försvaret, för vi saknar och behöver många fler kvinnliga förebilder … Men sen som sagt så hoppas vi verkligen på att de fortsätter sin karriär i försvaret.

Den värnpliktiga gruppchefen Moa Guldstrand säger så här om sitt förestående arbete med att fostra killar endast något år yngre än hon själv:

— Jag förväntar mig att det kan bli lite tufft.

När reportern undrar på vilket sätt hon tror att det kan bli svårt, svarar hon efter viss tvekan diplomatiskt:

— Mycket nytt, mycket att hålla koll på.