EKONOMI Under måndagseftermiddagen presenterade regeringen ännu en post i din budgetproposition för 2024. Man meddelade att man kommer föra till medel för att nå Natos krav om 2 procent av BNP.

Det var under måndagseftermiddagen som Pål Jonson (M) med kollegor från de övriga Tidöpartierna presenterade ännu en post i budgetpropositionen för 2024.

Man meddelade att man för till 27 miljarder kronor extra för att nå Natos krav om 2 procent av BNP.

Försvarsbudgeten kommer således hamna på 119 miljarder kronor år 2024.

Man skriver i sitt pressmeddelande att man tillskottet ger möjlighet till nya investeringar på materiel.

Budgetpropositionen för 2024 medger fortsatt stora investeringar i försvarsmateriel, exempelvis vad avser artillerisystem, taktiska transportflygplan, nya ytstridsfartyg, fortsatt utveckling och produktion av JAS 39E och ubåt typ Blekinge. Under kommande år förstärks också vidmakthållandet för att öka försvarsmaterielens tillgänglighet.