INRIKES. Sverige skulle i en krissituation inte ens klara att vara självförsörjande vad gäller morötter, eftersom vi är beroende av att handelsvägarna hålls öppna och att viss import fungerar. Det finns dock hopp, menar Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som ser möjligheten att snabbt öka självförsörjandegraden dit vi var i början av 90-talet.

Sverige är inte ens självförsörjande på morötter. Foto: Pixabay.

I en krissituation är Sverige inte självförsörjande på några livsmedel alls. Om importen av drivmedel skulle strypas har vårt land inte ens förmågan att producera våra egna morötter.

Sverige hade tidigare stora beredskapslager med bland annat läkemedel, olja, bensin och mat. Så sent som på 1980-talet hade Sverige en självförsörjandegrad på 80-100 procent.

Beredskapslagren avvecklades när det kalla kriget tog slut. När Sverige gick med i globalistprojektet EU avskaffades livsmedelslagren och vår självförsörjandegrad har därefter sjunkit till omkring 50 procent.

Den inhemska produktionen av livsmedel där behovet täcks till 100 procent gäller endast socker, morötter och spannmål och för detta krävs att handelsvägarna fungerar.

— Det blir snett att prata om ett scenario av total avspärrning och att vi då kommer att kunna äta 50 procent av det vi äter i dag, men det är ju inte heller sant. Vi kan inte ens producera morötter utan exempelvis drivmedel, säger Catrin Molander, chef på Jordbruksverkets beredskapsenhet.

Om handelsvägarna vid en allvarlig kris skulle brytas så skulle även den nödvändiga importen av gödningsmedel, vitaminer och mineraler för djurfoder, medicin för djur och förpackningsmaterial stoppas.

— Vi är så otroligt beroende av insatsvaror till produktionen. Det gäller både för jordbruket och de led i produktionen som kommer därefter. Vi kan inte säga att vi har någon självförsörjningsgrad alls egentligen. Det är en sanning för nästan alla länder i världen som har ett utvecklat jordbruk, tillägger Molander

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har länge arbetat för att Sverige ska bli mer självförsörjande och anser att möjligheten finns att snabbt öka självförsörjandegraden till runt 80 procent – vilket är ungefär där Sverige låg under tidigt 90-tal innan vi gick med i den överstatliga EU-unionen.

— Ska vi vända det här krävs det politiska insatser, men det är också helt avgörande att konsumenterna väljer svenskt när man handlar i butik. Gör vi det så kan vi producera mer i lantbruket och då kan vi tillsammans skapa en utveckling som går i rätt riktning. En utveckling som inte bara omfattar att mätta svenska munnar utan där vi också ser mot en ökad export av svenska livsmedel. De möjligheterna har vi i Sverige, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande i LRF.

Källa:
Jordbruksverket: Sverige inte ens självförsörjande på morötter


  • Publicerad:
    2020-04-10 20:30