CORONAKRISEN. De ekonomiska konsekvenserna av att många stater stänger verksamheter leder till livsmedelsförstöring och stigande priser i USA.

Illustration. Bildkälla: SHTFPlan.com

Matpriserna i USA har stigit kraftigt under senare veckor, samtidigt som bönder krossar de värpta äggen och häller ut mjölken från mjölkkorna. Bönderna kastar mer mat än någonsin förr medan de flesta som bor i USA känner av de höjda priserna när de går och handlar.

Matpriserna har ökat mer och snabbare på några månader än på 50 år i USA, procentuellt sett.

Detta beror på nedstängningen av stora delar av USA:s ekonomi, inklusive livsmedelsproducenter. Nu är efterfrågan mycket större än tillgången. Därför kommer maten att säljas till dem som har råd att köpa den, skriver Mac Slavo på SHTFPlan.com.

Paula Murphy som är talesman för Houstons matbank säger att man under senare tid har fått väldigt mycket mer att göra.

— I stort sett alla sorters människor söker mathjälp för att pandemin har slagit mot alla sorters människor, säger Murphy till Yahoo News.

— Vi ger mat både till dem som kom till oss före pandemin och till klienter som aldrig skulle ha drömt om att de behövde besöka en matbank, förtydligar hon.

Samtidigt som livsmedelsindustrier lyder kraven från myndigheterna att stänga, förstör bönder sina egna produkter. Aldrig tidigare har en så stor mängd mat kastats ens innan den når matbutikerna.

Även i normala tider slänger matbutikerna mycket mat som är fullt tjänlig som föda, för att den inte ser ”lockande” ut, så kallad ugly food, ful mat. Men nu slängs alltså mycket redan innan den ens distribuerats.

”Den politiska makten direkt ansvarig”
Enligt Mac Slavo är den politiska ledningen i de nedstängda staterna ansvariga för den uppkomna matbristsituationen. Det kan delvis förklaras med att hela kedjan av livsmedelsförsörjningen numera hanteras med vad som kallas just-in-time, en form av produktionsmetod som anses vara hämtat från bilindustrin. Teoretiskt sett kan den dock härledas åtminstone tillbaka till den skotska ekonomiska filosofen Adam Smith på 1700-talet.

I ett sådant system minimeras lagerhållning och tidsåtgången för att producera en vara, och för återförsäljares och konsumenters responstider på varan.

Det är en motsatt ordning mot att ha beredskapslager i ett så kallat just-in-case-system, vilket under coronatider även i Sverige har visat sig behövas för att kunna möta en samhällskris. Bristen på beredskapslager i Sverige har bland andra kritiserats av den tidigare försvarsministern Anders Björck.

Regeringarna i Sverige har även på nivån för småföretagare sett till att stödja system som inte har någon beredskap, bland annat genom att göra det väldigt dyrt för en småföretagare att ha varor på lager.

Just-in-time-systemet innebär inom livsmedelsförsörjningen att en vara eller ett köttdjur från en jordbruksenhet kan nå mataffärer och restauranger inom loppet av några få dagar, även om avstånden är stora. Följande leverans varor är redo att omedelbart ta vid, eventuellt med variationer i omfattning och innehåll som svarar på nästa dags omedelbara kundbehov.

En toppskribent på Amerikansk tidskrift för agrarekonomi, Marc Bellemare, säger att matpriserna kommer att fortsätta att stiga drastiskt eftersom producerad mat under coronanedstängningen slängs.

— Individer som knappt har råd att äta vad de behöver kommer nu att möta ännu fler problem, säger han.

— Det som oroar mig är människors välfärd, avslutar Bellemare.


  • Publicerad:
    2020-05-24 13:50