MAKROEKONOMI. Sveriges medlemskap i EU har alltid inneburit en förlust.

Sedan inträdet i EU år 1995 kommer Sverige snart ha betalat totalt 674,8 miljarder kr i EU-avgift. Det skriver Björn Olanders som på Facebook har postat en sammanställning av Sveriges EU-avgifter och nettokostnad för att ingå i unionen.

Olanders skriver att Sveriges budgeterade EU-avgift för år 2019 är 40,9 miljarder kr. Detta innebär en ökning med 1  miljard  jämfört med år 2018.

Budgeterade EU-bidrag uppgår till 12,5 miljarder kronor. Det innebär att det även för 2019 blir det ett minusresultat för EU-medlemskapet, den här gången -28,4 miljarder kr.

Så här har det alltid varit varje år efter 23 års EU-medlemskap, skriver Olanders. Nu händer samma sak igen för det 24:e medlemsåret. EU-kalkylen går fortfarande inte ihop, och det har den aldrig gjort, kommenterar han.

Pettersons blogg påpekar att EU-kommissionen slösade bort nära 200 miljoner kronor på en stor PR-kampanj med syfte att öka ”förståelsen” för EU hos medborgarna. Man gjorde alltså kort och gott reklam för EU till medborgarna, för deras egna pengar.

Källor:
Facebook/Björn Olanders
EU har kostat 415 miljarder


  • Publicerad:
    2018-12-13 14:05