NORDEN. Allt fler nordbor vill ha en nordisk union istället för en stor europeisk union, enligt ny opinionsundersökning. Det enda parti som arbetar för detta är Nordiska motståndsrörelsen.

En nyligen genomförd opinionsmätning utförd av Sentio visar att om man kunde välja mellan EU och en nordisk union skulle nästan varannan tillfrågad dansk och svensk föredra en nordisk union, rapporterar Aftonbladet. Opinionsmätningen publicerades i norska Klassekampen.

Undersökningen frågade vilken gemensam politik som skulle föredras: som det är idag med EES-avtal för Norge och EU-medlemskap i Danmark och Sverige, eller en tänkt nordisk union med gemensam politik på många områden.

Av svenskarna och danskarna svarade 47 respektive 45 procent Norden, medan bara 32 respektive 36 procent föredrar EU. Övriga kryssade i ”vet ej”.

Eftersom Norge inte är medlem i EU, fick norska respondenter ett extra svarsalternativ. 52 procent svarade att landets nuvarande EES-avtalet med EU, är det bästa alternativet. 31 procent skulle vilja gå med i ”NU”, en nordisk union. Bara 10 procent av norrmännen längtar efter EU.

I ”NU” skulle de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige vara med. Finländarna och islänningarna har inte tillfrågats i denna mätning.

Det enda nordiska parti som finns idag är Nordiska motståndsrörelsen. Det är det enda politiska alternativet som konsekvent arbetar för att forma en sådan gemensam nordisk politik.

Källa:
Nordisk union skulle locka många


  • Publicerad:
    2018-07-27 14:55