VECKANS FRÅGA. Många ser ett enat Norden som en absolut nödvändighet för att garantera även Sveriges frihet och överlevnad.

Ett av Nordiska motståndsrörelsens stora geopolitiska mål är att i förlängningen förena hela Norden för att därmed säkerställa alla de nordiska ländernas självständighet och överlevnad. Visionen tas bland annat upp i Nordiska motståndsrörelsens politiska program Vår väg, punkt 3 som sammanfattas på följande sätt:

Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

En nordisk stormakt – om än liten i jämförelse med övriga stormakter som USA och Ryssland – skulle stå på egna ben och kunna hävda sig i världen på ett sätt som Sverige ensamt inte kan. Istället för att vara knähundar inför USA (eller Ryssland), och därmed acceptera judeoamerikansk kulturimperalism, kapitalism, mångkultur samt Nato som ”beskyddar” oss, skulle ett enat Norden kunna frigöra sig från detta desutruktiva inflytande.

Nordfront ställde frågan till sina läsare vad de anser om ett enat Norden och 72 procent ser det som en absolut nödvändighet för Nordens och Sveriges frihet och överlevnad.

Av de som vänder sig emot ett enat Norden anser de flesta (11 procent av de svarande) att Sverige klarar sig utan övriga Norden. Andra hade hellre sett ett enat nationellt Europa (4 procent) eller anser att historiska konflikter för flera hundra år skulle sätta stopp för ett enat Norden.

Undersökningen visar också att de som stödjer den globala, kaptialistiska världsordningen, oftast de som kallar sig för ”antirasister”, ser sig själva som slavar.

I kommentarsfältet skrev Christian Hamilton om hur ett splittrat Norden lett till den situation vi har idag:

Vi nordbor skall och måste kämpa tillsammans i denna svåra tid då våra fiender vill förgöra oss. Vi vita nordbor är den enda rasen som kan stå emot de (globalister/sionister) som med alla medel vill ta över världen och förslava resen av jordens befolkning. Står inte vi nordbor enade och undviker smått internt käbbel tar det inte lång tid innan man bara kan läsa om oss som en försvagad ras som förintades på grund av manipulation av vår överdrivna altruistiska tro.

Vidare påpekade Vera Oredsson att även den nationalsocialistiska regimen i Norge tänkt sig ett enat Norden. Vera Oredsson har tidigare varit partiledare för Nordiska rikspartiet som också företrädde den nordiska tanken.

Veckans fråga är nu borttagen. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2018-01-15 14:00