KURIOSA. I ett Youtubeklipp diskuteras vilka konsekvenser ett enande av Norden skulle få på de nordiska länderna och dess ställning i världen.

Hur skulle ett enande av Norden påverka de nordiska länderna?

Ett av Nordiska motståndsrörelsens främsta politiska mål är enandet av Norden. Förutom att vi nordbor rent rasligt och kulturellt kan sägas tillhöra ett och samma folk finns även flera taktiska fördelar med ett enat Norden. I Motståndsrörelsens politiska program Vår Väg, punkt 3, kan man bland annat läsa:

Ett enat Norden skulle säkra de nordiska folkens självständighet och enklare möjliggöra de nordiska folkens rasliga och kulturella överlevnad. Ett enat nordiskt försvar skulle även kunna stå starkt emot fientliga krafter i världen.

Youtubekanalen VC3 Productions, som gör korta filmklipp bland annat om geografi, historia och ”tänk om”-scenarion, publicerade i juli ett filmklipp där man diskuterar vad som skulle hända om Norden enades i en stat.

Bland annat tar man upp att Norden skulle bli världens sjunde största och Europas näst största land till ytan, strax efter Ryssland. Med endast cirka 27 miljoner invånare skulle Norden dock endast just så pass kvalificera sig på plats 50 bland de folktätaste länderna i världen, vilket visar på vilken liten minoritet nordbor är i världen. Bara Yemen skulle ha fler invånare, vilket dessutom endast är ett av otaliga arabländer vars befolkning enligt den globalistiska agendan måste förflytta sig till Norden för att överleva.

Klippet försöker också utröna hur Norden skulle stå sig militärt och utgår förstås ifrån de sammanlagda militära styrkor som de nordiska staterna har idag. Man jämför i klippet med Italien, som trots att det endast är ett enda land ändå står sig ganska starkt mot Norden av idag.

Man menar vidare bland annat att ett enat Norden förmodligen skulle bli en monarki. Man tycks dock inte analysera saken djupare, utan utgår endast från att Norden idag till största del består av monarkier – samtidigt som man bortser från att den organisation som främst driver enandet av Norden som politisk fråga också har för avsikt att skapa en nationalsocialistisk republik.

Se klippet nedan:


  • Publicerad:
    2017-10-14 16:15