Dagens datum 3 juni: Denna dag 1843 höll dansken Carl Ploug ett tal i Kalmar där han manade till nordisk enighet. Carl Ploug (29 oktober 1813-27 oktober 1894) var diktare, politiker och redaktör för den danska tidningen Faedrelandet. Hans sång Vaj højt, vaj stolt og frit vort flag blev mycket populär under andra världskriget. Han var en drivande kraft inom skandinavismen, den rörelse som sökte förena de nordiska länderna i en stat eller ett statsförbund.

ploug

Om man slår upp ordet ”skandinavism” i ett gammalt dammigt danskt lexikon från tiden innan Internet kan man läsa att det var svenskarna som var lite dumma i denna fråga. Det står att ”förståelsen i Sverige var mindre”. Men i våra dagar förhåller det sig lite annorlunda. I Sverige har initiativet tagits till en ny rörelse som kämpar för ett enat och starkt Norden: Nordiska motståndsrörelsen.

Andra lexikon nämner att det var storpolitiska intressen i söder och i öster som alltid försökte så split för att se till att Norden aldrig blev enat under ett styre.

Man kan otvivelaktigt hämta en del inspiration hos forna tiders idealistiska skandinavister. Men genom att använda ordet skandinavism kan intrycket ges av att vi utelämnar andra nordiska länder som Finland och Island och det är inte vår rörelses avsikt. Nordiska motståndsrörelsen önskar samla alla dessa länder i en gemensam nordisk statsgemenskap.

Vi bör dock minnas och högakta de skandinavistiska idealisterna från forna tider. De var den verkliga oppositionen mot det politiska motsättningsförhållandet som allt för länge har tillåtits förorena ett gammalt och nära släktskap mellan de nordiska folken.

1829 var den danske skalden Adam Oehlenschläger inbjuden som hedersgäst i Lunds domkyrka vid magisterpromotionen. Den svenske skalden Esaias Tegnér placerade en lagerkrans på Oehlenschlägers huvud och utnämnde honom till Nordens diktarkonung och samtidigt, med hänvisning till Nordens enighet, utbrast Tegnér:

Söndringens tid är förbi!

Och så måste det vara! Länge nog har de nordiska rörelserna kämpat på varsitt håll för sitt eget område, väl medvetna om att de aldrig kan lyckas att på egen hand gripa makten och hålla den i ett ensamt nordiskt land.

carlplougminnessten

Minnessten i Danmark över Carl Ploug.

Här kan just en av de stora skandinavisterna inspirera. I sitt tal i Kalmar den 3 juni 1843 sade dansken Carl Ploug:

Om vi inte kan hävda vår gemensamma nationalitet mot främmande inträngning så kommer vi en dag bli byte för främmande erövrare. Det är i främsta rummet denna fruktan för den nordiska nationalitetens undergång, som är ledande hos oss danskar och sporrar oss till att sluta oss till Eder hellre i dag än i morgon […]

Hotet mot den nordiska rasen och kulturen är i dag detsamma i alla nordiska länder och därför sluter vi oss samman.

Hellre i dag än imorgon!

Sann_Skandinavism


  • Publicerad:
    2013-06-03 16:42