DANMARK. En ny mätning visar att nästan fem av tio danskar vill att Danmark lämnar EU och istället bildar ett nordiskt förbund med de övriga länderna i Norden.

47 procent av danskarna hade föredragit ett nordiskt förbund med gemensam miljö-, rätts- och utrikespolitik framför Danmarks nuvarande EU-medlemskap. Bara 28 procent av danskarna hade föredragit EU-medlemskapet och 25 procent vet inte vad de hade föredragit.

norden

Detta visar en ny opinionsundersökning genomförd av danska Gallup på uppdrag av den EU-kritiska tankesmedjan NyAgenda.

— Det här visar att det finns ett stort folkligt stöd för nordiskt samarbete, och att det är betydligt starkare än vad politikerna tror. Politikerna hänger inte med, de är alltför upptagna av att vara duktiga i EU. Men EU är inte någon naturlag, säger Drude Dahlerup som är professor i statsvetenskap vid Stockholm universitet samt styrelsemedlem i NyAgenda.

Dahlerup menar att den här undersökningen är historisk då det är första gången då folket fått ta ställning till fler alternativ än att bara antingen vara med i EU eller att inte vara med i unionen. Nu hoppas Dahlerup att den här undersökningen ska uppmuntra till en diskussion över hela Norden om ett alternativ till EU.

Enligt Dahlerup är de nordiska länderna var för sig svaga inom EU. Ett mer enat Norden som lämnat EU skulle däremot vara en stark utrikespolitisk och ekonomisk aktör, menar hon.

Källa:
Annankvar danske vil droppe EU for 
nordisk forbund


  • Publicerad:
    2014-03-03 18:20