Enligt en brittisk undersökning är 42 procent, mer än var tredje nordbo, positiv till en nordisk federation. Undersökningen ger aktualitet åt Motståndsrörelsens vision om ett enat Norden.

Inför lanseringen av den svenske historikern Gunnar Wetterbergs bok ”Förbundsstaten Norden”, har det brittiska analysföretaget Oxford Research presenterat en samnordisk undersökning. Utredningen har utförts i samtliga de fyra nordiska länderna, och med utgångspunkt i tusen statistiskt säkerställda intervjuer. Resultatet av denna utredning är såväl avgörande som högintressant. Framförallt för Svenska motståndsrörelsens nationalsocialistiska vision om ett enat och fritt Norden.

Enligt Oxford Research är mer än var tredje medborgare, totalt 42 procent i de nordiska länderna, ”positivt inställda” till tanken om att låta nationerna smälta samman i en ”politisk federation”. Det är särskilt tankar kring Nordens ”internationella inflytande”, som gjort nästan hälften av de fyra ländernas invånare positiva till en nordisk federation, med gemensam riksdag och regering. Oxford Research har agerat på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

I ”Förbundsstaten Norden” föreslår Gunnar Wetterberg en statsbildning likt den i Schweiz där de olika statsdelarna (”kantoner”) har starkt självstyre, men som samarbetar i försvars- och utrikespolitiken. Wetterberg argumenterar för ett betydande nationellt självstyre för de nordiska länderna, samtidigt som dessa skall ha en gemensam författning och regering.

Knappast högtflygande
Med resultatet av Oxford Researchs undersökning och historikern Wetterbergs uppfattning färskt i minnet, är det inte någon verklighetsfrämmande vision Motståndsrörelsen formulerat för den nationalsocialistiska kampen.

Vissa belackare till trots; den samnordiska idén äger inte bara bäring i historien utan också i de nordiska folkens sinnen av i dag. Organisationens manifest kan realiseras – om bara den politiska viljan är tillräckligt stark.

Läs Motståndsrörelsens vision om ett framtida, fritt Norden i artikeln Framtidens styre.


  • Publicerad:
    2010-11-03 00:00