MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Tretton nordiska städer har gått ihop i ett försök att stoppa Nordiska motståndsrörelsen. Städerna vill nu ta hjälp av polisen i sin desperata strävan mot den växande oppositionen.

Representanter för tretton nordiska städer varav endast två är kända, möttes för att konspirera mot oppositionen under stort hemlighetsmakeri – av ”säkerhetsskäl”, rapporterar statlig radio.

Som en reaktion på Nordiska motståndsrörelsens framfart har nu tretton nordiska städer under beteckningen ”Nordic safe cities” gått samman för att försöka stoppa den nationalsocialistiska organisationen.

Tidigare under dagen avslutades en tvådagarskonferens som ”Nordic safe cities” arrangerade i Borlänge tillsammans med Nordiska ministerrådet. Tillställningen omgärdades enligt P4 Dalarna av ”ett visst hemlighetsmakeri” på grund av en påstådd säkerhetsrisk.

Borlänges kommunalråd Kenneth Persson (S) var en av de närvarande på konferensen. Han menar att städernas idéutbyte gav honom ”fantastiskt mycket” information angående hur man ska hantera Motståndsrörelsen. Han pekar särskilt ut ett ökat samarbete med polisen.

— Det konkreta exemplet är väl då hur man då jobbar nära och samverkar med polisen, sa Persson.

Persson säger vidare helt öppet att han vill ”intensifiera samarbetet med polisen” i syfte att ”hitta vägar att attackera de här problemen”. Persson verkar då plötsligt komma på sig och ändrar innehållet i samtalet till att handla om personer som på olika sätt ”blir utsatta för hot och våld”.

De anonyma aktörerna vill nu ta hjälp av polisen för att befästa sin makt gentemot utmanarna. Foto: Nordfront.se.

Ytterligare en potentat som deltog på konferensen är den kontroversielle försvarsministern Peter Hultqvist (S). Han har tidigare gjort sig ökänd för att ha varit inblandad i Transportstyrelsens IT-skandal, där känslig information om bland annat militära fordon och stridspiloter kan ha läckts till främmande makt. På grund av att några Allianspartier vacklade fick han dock sitta kvar som minister. Hultqvist gjorde även hätska utfall mot Nordiska motståndsrörelsen inför årets förstamajdemonstration i Falun men vägrade en debatt med representanter från organisationen trots en direkt inbjudan.

Just Borlänge är annars en av de kommuner där Motståndsrörelsen är särskilt starka. Till exempel verkar organisationens representant Pär Sjögren numera där som ordinarie kommunfullmäktigeledamot. Sjögren har tidigare i en intervju med Nordfront meddelat att han kommer att göra sitt bästa för att ”sopa mattan med folkförrädarna i kommunfullmäktige”.

Måhända är det av rädsla inför detta scenario som Nordic safe cities grundats. Oavsett vilket lär Nordfront få anledning att återkomma i ämnet.

Källa:
Hemligt möte om högerextremism i Borlänge


  • Publicerad:
    2017-12-07 23:05