FINLAND. Att den skandalomsusade förbudsdomen i Finland överklagas har inneburit att Motståndsrörelsen har kunnat fortsätta sin verksamhet som vanligt. Nu meddelar dock Polisstyrelsen att man har för avsikt att sätta stopp för det, genom att ansöka om ett tillfälligt verksamhetsförbud fram till hovrättens prövning.

Som Nordfront tidigare rapporterat beslutade Birkalands tingsrätt i Finland att förbjuda Motståndsrörelsens finska gren. Rättens beslut innebär att Motståndsrörelsens verksamhet i Finland blir förbjuden så fort domen vunnit laga kraft.

Om domen överklagas vinner den dock inte laga kraft för än den prövats av högre instans, vilket innebär att de delar av verksamheten som inte omfattas av förbudet kan fortsätta med sin verksamhet såsom tidigare. Den enda verksamheten som domen menar måste avvecklas omedelbart är den som sker inom ramen för den registrerade föreningen Pohjoinen perinne, som bland annat rör Motståndsrörelsens finska webbutik.

Rätten har dock inte nyttjat möjligheten att upprätta ett tillfälligt verksamhetsförbud som ska gälla under en tid för överklagan, vilket är orsaken till att verksamheten i Finland har kunnat fortsätta i princip ostört sedan domen.

Att rättens beslut saknar ett tillfälligt verksamhetsförbud innebär dock inte att något sådant inte kan komma att upprättas. Polisstyrelsen har nämligen möjligheten att ansöka om ett tillfälligt verksamhetsförbud mot Motståndsrörelsen i efterskott, vilket man nu tänker göra om Motståndsrörelsen väljer att överklaga beslutet. Uttalandet kommer efter att systemmedia i Finland förundrats över hur Motståndsrörelsen kan deltaga under självständighetsdagens frihetsmarsch.

Från Polisstyrelsen låter man meddela att man fattat beslut om följande: Om domen som utfärdades av Birkalands tingsrätt inte vinner laga kraft, så kommer polisstyrelsen att begära att Åbo hovrätt utfärdar ett tillfälligt verksamhetsförbud mot Motståndsrörelsens finska gren under överklagningsprocessen.

— En sådan ansökan kommer att lämnas in, säger Polisens överinspektör Heikki Lausmaa till finska YLE

Huruvida Åbo hovrätt kommer att ge sitt samtycke till Polisstyrelsens begäran återstår att se.

Källa:
Vastarintaliikkeen lakkautuspäätökseltä puuttuu vielä lainvoima – Poliisi ei voi estää mielenilmauksia itsenäisyyspäivänä


  • Publicerad:
    2017-12-06 00:51