EU. I fredags antogs en resolution av EU-parlamentet om åtgärder för att klara coronapandemin och ”komma ut starkare ur krisen”. För att komma till rätta med det folkhälsoproblem som man menar att desinformation om covid-19 utgör så vill man inrätta en central europeisk informationskälla som ska tillhandahålla ”korrekt och kontrollerad information”.

EU-parlamentet vill inrätta en central informationskälla för att vi ska få ”korrekt och kontrollerad information”. Foto: Pixabay (Public Domain).

EU-parlamentet vill i en resolution som antogs i fredags se ett massivt återhämtningspaket som stöd för europeisk ekonomi efter coronakrisen.

Man vill att det inrättas ett permanent europeiskt arbetslöshetsåterförsäkringssystem och en EU-coronavirussolidaritetsfond på minst 50 miljarder euro.

EU:s institutioner ska få befogenheter agera

Vikten av gemensamma åtgärder för att bekämpa coronapandemin betonas. Man vill att ”EU måste komma ut starkare från krisen” och att dess institutioner ska få befogenhet att agera för att till exempel samordna åtgärder och fördela resurser.

Gränserna måste hållas öppna

EU-ledamöterna påstår i resolutionen att ”EU:s inre marknad är ursprunget till vårt kollektiva välstånd” och insisterar därför på att gränserna måste hållas öppna så att viktiga produkter kan cirkulera.

”Desinformation och hatpropaganda” ska stoppas

För att komma till rätta med det stora folkhälsoproblem som enligt EU-parlamentet desinformation om covid-19 utgör, så uppmanas EU att inrätta en central informationskälla på samtliga officiella språk för att säkerställa att medborgarna har tillgång till ”korrekt och kontrollerad information”.

I resolutionen önskas att företagen bakom sociala medier proaktivt vidtar åtgärder för att stoppa ”desinformation och hatpropaganda om coronaviruset”.

EU:s regerings- och statschefer kommer i ett möte under dagen närmare diskutera krisen.

Källor:
EU-parlamentet vill stoppa ’desinformation och hatpropaganda om coronaviruset’
Covid-19: Europaparlamentet kräver massivt ekonomiskt återhämtningspaket


  • Publicerad:
    2020-04-23 09:40