EU. I spåret av coronapandemin har EU-ländernas finansministrar nu kommit överens om att den enorma siffran halv biljon euro. Ska fördelas ut till olika områden i samhället som befinner sig i kris.

Den marxistiskt fackliga nyhetssidan Europaportalen skriver att EU-ländernas finansministrar nu har kommit överens om ett delmål i deras strävan att rädda den globaliserade ekonomin. En halv biljon skall omfördelas till krisande områden inom Europa.

En tillfällig A-kassa har upprättats på förslag av EU-kommissionen, den kommer att vara till för korttidsarbeten, totalt 100 miljarder euro skall placeras där. Företag som är små och medelstora kommer att få ansöka om lån från den Europeiska investeringsbanken (EIB) som ägs gemensamt av medlemsländerna. Totalt 200 miljarder kan företagen få låna från EIB.

Länder i EU får nu låna från Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) för att finansiera sin sjukvård. Länderna får totalt låna två procent av sin BNP.  Totalt 240 miljarder euro kommer medlemsländerna kunna låna från ESM.

En viktig fråga är fortfarande detaljerna kring en potentiell återhämtningsfond, där medlemsländerna gemensamt skall låna upp pengar genom obligationer. Italien och Frankrike är positiva till idén medan Nederländerna och Tyskland är motvilliga och helst vill se andra alternativ.


  • Publicerad:
    2020-04-10 14:45