INRIKES. Riksbanken meddelade under fredagen att 500 miljarder kronor kommer lånas ut till icke-finansiella företag i syfte att lindra effekterna av coronaviruset.

Under fredagen meddelade Riksbanken att 500 miljarder kronor kommer lånas ut till nollränta till bankerna, för att dessa i sin tur ska kunna försörja företag med krediter. Lånen kommer löpa över två år och vara knutet till reporäntan.

Syftet är enligt Riksbanken att fler företag, som kan tänkas drabbas av exempelvis ökade sjukskrivningar och minskad efterfrågan, ska kunna ta nödlån av de kommersiella bankerna och därmed klara av kristider. Riksbanken tror att bankerna utan denna åtgärd skulle kunna bli mer försiktiga med att låna ut pengar.

Så här kommenterar chefen för Riksbanken Stefan Ingves beslutet:

Turbulensen på finansmarknaderna gör att företag, som i grunden är livskraftiga, kan få svårt att finansiera sig. Då är det viktigt att bankerna fortsätter att förse företagen med lån så att kreditförsörjningen inte hotas. Åtgärderna i det här läget ska ses som en form av försäkring som gör att svenska företag – särskilt små och medelstora – kan känna trygghet kring att kreditförsörjningen kommer att fungera.

En annan sak Riksbanken ser som en potentiell risk är att en minskad efterfrågan i ekonomin kan leda till att inflationen sjunker, något man inte gärna vill se då man har ett prisinflationsmål på två procent.

Trots att de kommersiella bankerna kommer kunna låna pengar från Riksbanken till nollränta står det bankerna fritt att själva sätta räntan för de krediter man förser företag med. Det är också upp till bankerna att själva bestämma vilka företag som kommer kunna ta del av lånen.

Källor:
Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen
Så fungerar Riksbankens lån till företag via bankerna


  • Publicerad:
    2020-03-15 01:30