INRIKES. Ingen smittspårning, allt fler coronapatienter med andnöd, inga lediga respiratorer, ingen skyddsutrustning för personal, ingen kontroll. Akutläkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna förutspår total katastrof inom svensk sjukvård och det inom en vecka.

Genrebild. Foto: Pxhere.

Tidigare artiklar, bland annat på Nordfront, har beskrivit en svensk sjukvård som under normala omständigheter lider av problem som överbeläggning på sjukhusen, långa väntetider på vårdcentraler och akutmottagningar, personalbrist, massiv spridning av antibiotikaresistenta bakterier som ger sjukhussjuka, organbrist samt långa väntetider för livsuppehållande operationer.

En sjukvård som brottas med sådana problem är dåligt rustad för att klara av ytterligare påkänningar, vilket nu visar sig.

Robin Folkö, journalist vid Eskilstuna-kuriren, har träffat Katrin Hruska, akutläkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. (Hon jobbar även i akutläkarbil i Stockholm).

Angående spridningen av viruset covid-19 pekar Hruska på att sjukhusen inte har fått instruktioner om hur akutmottagningar ska kunna behandla folk med andnöd eller infektionssymptom, när utrustning saknas. Det är till exempel redan nu mycket svårt för sjukhusen att få fram lediga respiratorer.

— Tillgången är extremt begränsad, säger Hruska.

Eftersom man givit upp försöken till smittspårning av covid-19 och allmän spridning nu råder och det dessutom är brist på tester, är det enligt Hruska omöjligt att stoppa en eskalerande utveckling. Hon hänvisar vidare till bristen på skyddsutrustning för personalen på sjukhuset och förutser en katastrof för svensk sjukvård inom en vecka.

Antalet fall där respiratorvård och intensivvård krävs kommer att öka exponentiellt och när den kapaciteten definitivt är mättad kommer katastrofen, menar Hruska.

— Vi behöver samla våra resurser och utbyta erfarenheter för att det här ska bli så skonsamt som möjligt, råder hon.

Källor:
Akutläkaren: ”Vi står inför en katastrof”
Akutläkare larmar: Ingen vet hur vi ska hantera misstänkt smittade


  • Publicerad:
    2020-03-15 12:55