INRIKES. En journalist på Nya Dagbladet påminner om att medan coronapandemin fått andra länder att stänga gränserna för migranter, så fortgår invandringen och folkutbytet helt obehindrat i Sverige.

Spridningen av coronaviruset må ha föranlett ansvariga myndigheter i Sverige att besluta om vissa restriktioner såsom förbudet mot större folksamlingar. Men när det kommer till massinvandring från den globala södern med resulterande folkutbyte finns inte en tillstymmelse till begränsning – och här spelar det ingen roll i vilken mån dessa migranter är smittbärare eller ej. Om detta tema skriver Per Nordin, journalist på tidningen Nya Dagbladet.

Nordin påminner om att Sverige helt obekymrat fortsätter att ”släppa in tusentals migranter från tredje världen” samt att under årets två första månader sökte över tiotusen personer antingen om asyl eller så kallad ”familjeåterförening”.

Han jämför med länder som Ungern och Grekland där risken för smittspridning föranlett myndigheter att helt stänga gränserna för migranter.

Ett liknande agerande har aldrig varit på tapeten i Sverige, påminner Nordin, och ger de exakta siffrorna för asylinvandring och ”familjeåterförening” under januari och februari som Nyheter idag har publicerat:

3 494 personer sökte asyl medan 7 094 sökte om familjeåterförening. Syrier utgör den största gruppen bland dessa migranter. Andra stora grupper är iranier och afghaner.

Nordin pekar slutligen på ett uttalande av MSB:s generaldirektör Dan Eliasson där denne hävdar att ”Sverige har god kontroll över vilka människor som släpps in i landet” och därefter beklagar att ämnet ”stängda gränser” är så ”komplext”. Även Stefan Löfven har sagt att Sverige inte kommer att stänga gränserna.


  • Publicerad:
    2020-03-16 19:35