INRIKES. Utbildningsministern Anna Ekström verkar i ett klipp mena att många äldre kommer att dö av coronaviruset.

Idag rapporterade SVT om att regeringen meddelat att alla gymnasier, vuxenutbildningar och universitet rekommenderas att hålla distansutbildningar. Dessa studenter anses gamla nog för att inte vara i behov av omsorg.

— Det är inte motiverat att stänga grundskolor och förskolor över hela landet. Konsekvenserna av detta riskerar att bli stora, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson om barn i yngre ålder.

Att även förskolor och grundskolor kan komma att stängas i framtiden är dock inte helt uteslutet.

— Om vi framöver hamnar i ett läge där grundskolor behöver stängas för att minska smittspridningen, måste samtidigt omsorgen för barn till föräldrar som exempelvis arbetar i sjukvården eller andra livsviktiga yrken säkras, meddelade utbildningsminister Anna Ekström (S).

Anna Ekström kommenterade efter beskedet motiveringen bakom beslutet. Det låter på henne som att hon är på väg att avslöja att äldre – vilka drabbas hårdast av viruset – kommer att ”fara illa” eller ”gå bort”.

— Vi tar nu drastiska beslut för att säkerställa att vi kan hindra den här smittspridningen i samhället, och att vården ska kunna fungera och att vi ska värna våra äldre som annars riskerar att fa… gå, eh […]

När SVT under gårdagen talade med sin Finlandskorrespondent sa denne att regeringen i Helsingfors beräknar att 10 000 människor kan dö av corona. Detta föranledde SVT-ankaret att bli högst förvirrat under en period då hon menade sig få instruktioner i sin hörsnäcka, varpå hon bytte samtalsämne.


  • Publicerad:
    2020-03-17 19:30