CORONAKRISEN. Inrikesminister Mikael Damberg och utbildningsminister Anna Ekström höll under lördagen en pressträff med myndighetsbossarna Dan Eliasson (MSB) och Johan Carlson (Folkhälsomyndigheten). Till synes ville man endast återigen bekräfta att man inte vidtar några nya åtgärder.

Den svenska makteliten har mött skarp kritik, både internationellt och nationellt, för sin obeslutsamhet och sin underlåtenhet att vidta många av de åtgärder som andra länder har använt sig av för att försöka minska spridningen av coronaviruset Covid-19.

Under lördagen hölls ännu en dramatisk presskonferens i ämnet där inrikesministern Mikael Damberg (S), utbildningsminister Anna Ekström (S) samt MSB-bossen Dan Eliasson och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson deltog. Eftersom utbildningsministern deltog spådde många att man under presskonferensen skulle meddela att landets skolor ska stängas, en åtgärd som de flesta europeiska länder som drabbats värst av viruset redan vidtagit för en tid sedan.

Men under pressträffen valde man istället att meddela att det i nuläget inte är aktuellt att stänga skolorna.

— I dagsläget är det inte aktuellt att stänga förskolan eller grundskolan i Sverige, sade utbildningsminister Anna Ekström under presskonferensen.

Dan Eliasson var helt enig med utbildningsministern om att skolorna fortsatt ska hållas öppna.

— Många myndighetschefer förespråkar att vi inte ska stänga skolorna, och MSB är en av dem. Det är en stor och omfattade sak att göra och en sådan övning skulle vara en enorm påfrestning för samhället, sade Eliasson.

Däremot förbereder man sig inför en eventuell framtida skolstängning genom att identifiera yrkeskategorier som ska garanteras barnomsorg i ett sådant läge. Dessa yrkeskategorier finns inom följande sektorer: Energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, militärt försvar, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar, och transporter, rapporterar SVT.

Men detta kan komma att omfatta så många personer att det i praktiken inte ens är genomförbart.

— Det kan vara så många som berörs att det här inte blir en så verkningsfull åtgärd i slutändan. Att administrera ett sånt här system med så många som kommer anmäla undantag har jag svårt att se hur det här kommer att fungera. Det måste vara utomordentligt starka skäl och det kan det ju vara om smittan utvecklas på ett sådant sätt som vi inte kan förutse, kommenterade Dan Eliasson.

I övrigt kom man med flera rekommendationer, alltifrån att ”tvätta händerna” till att man inte ska besöka krogar och nattklubbar medan coronakrisen pågår.

— Smittspridning i krogmiljö är en viktig faktor. Vi tänker inte tigande se på när man inte hanterar situationen på barer och krogar. Vi kan inskränka deras möjligheter om ägarna inte själva förstår att detta är viktigt, sade Johan Carlson från Folkhälsomyndigheten.


  • Publicerad:
    2020-03-20 19:30