KRÖNIKA. Nordiska motståndsrörelsens ledare skriver om några av de möjliga långtgående konsekvenser av Corona-viruset som skulle kunna vara positiva för vår sak.

Min tanke med denna krönika är inte att kommentera Corona-viruset och dess spridning i allmänhet. Jag ska undvika att argumentera kring hur farligt eller ofarligt viruset är för personer i eller utanför riskgrupper. Jag ska inte vare sig sprida uppfattningen att etablissemang och media överdriver riskerna i ett försök att skrämma folket till underkastelse eller att de mörkar och tonar ner de för att undvika panik.

Jag ska inte heller gå in på vems fel det är, hur saker kunde gjorts annorlunda eller hur mycket mer pengar vi kunde haft till sjukvård och andra förebyggande åtgärder utan de mångmiljarder vi exempelvis tvingas lägga på massinvandringen varje år. De som är mer intresserade av dessa aspekter rekommenderar jag att lyssna på Jimmy Thunlinds tal från centrala Stockholm tidigare idag.

Istället för alla dessa saker ska jag ge mig på att mycket kort kommentera ett faktum som uppstår med anledning av Corona-viruset och det alldeles oavsett de ovanstående omständigheterna. Det faktumet är att det i framtiden kommer att bli ekonomiskt svårare tider.

Även om vi ännu inte kan se den fullskaliga omfattningen av det hela, vet vi redan nu att börsen faller, att flera företag tvingas hålla stängt och därmed blir utan intäkter och att människor med anledning av detta kommer bli av med sina förvärvsarbeten. Vi vet att sportevenemang ställs in, att resebolagen står utan kunder och att även andra jippon drar betydligt mindre folk. Med detta kommer minskade skatteintäkter, ökade utgifter för a-kassa och bidrag och sämre köpkraft. Vi kan dessutom konstatera att staten, kommunerna och landstingen kommer att förlora mångmiljardbelopp med anledning av allt från sjukskrivningar till ökade omsorgskostnader.

Allt detta kommer att drabba Sverige, Norden och hela världen finansiellt. Hur hårt återstår att se, men vissa ekonomiska analytiker siar redan nu om att detta kan komma att bli den värsta finansiella kraschen sen den stora depressionen på 1930-talet och alltså värre än den kris som var 2008-2009 när exempelvis både Island och Grekland höll på att gå i konkurs.

Risken att du i åtminstone någon omfattning kommer drabbas direkt eller indirekt är oundviklig. Jag har givetvis den största av sympati för alla de nordiska arbetare som kommer tvingas ta lejonparten av denna smäll. För att undvika eventuella missförstånd vill jag också framföra mina djupaste kondoleanser till de anhöriga som hittills omkommit till följd av viruset och de som tragiskt nog antagligen komma skall.

Samtidigt kan jag dock inte låta bli att med stor förväntansfullhet följa det som sker med ekonomin i både Sverige och världen. Jag kan inte låta bli att tänka på och hålla tummarna för att detta kanske kan bli precis det vi behöver för att få till en verklig nationell resning och ett stärkande av revolutionära politiska krafter, så att vi på riktigt ska kunna ställa allt till rätta!

Det är inte så att jag önskar folket något ont, utan istället att jag inser att den rådande kapitalistiska världsordningen i vilket fall är ett korthus som kommer att falla. Frågan är inte om, utan när och hur? Varför då inte hoppas på att det blir NU och visst kan väl Corona-virus vara en anledning så god som någon annan?!

Det samhälle vi lever i idag står i fritt fall och utan räddning. För att saker och ting ska kunna bli riktigt bra, måste det troligtvis först bli sämre. Man måste kanske nå botten innan man kan klättra till toppen. För att folk på allvar ska inse att det rådande folkfientliga systemet och de korrupta krafter som idag styr måste bytas ut, behöver de kanske först till fullo inse dess sanna natur och även förstå att det faktiskt finns alternativ. För att kunna bygga ett samhälle som kan stå starkt i tusen år framåt kan vi inte göra det på den ruttna grund som ligger idag, utan måste istället göra det på ruinerna av deras skapelse. Jag välkomnar alltså sämre tider så att vi sedan tillsammans kan skapa långt mycket bättre sådana!

Har du som läser detta samma önskan och vill hjälpa till? Till att börja med tycker jag då att alla nordiska arbetare verkligen borde känna efter riktigt hårt om de inte trots allt har några symptom och kan behöva ett par veckors ledighet nu när karensdagen är betald och det inte behövs något sjukintyg. Inte ska du ta några risker att sprida smittan vidare?! Passa istället på att få lite kvalitetstid med familjen, lyssna ifatt dig på Nordisk Radios många poddar och ta tag i de där armhävningarna du funderat på att börja med.

Vidare uppmanar jag dig till att ta ut så mycket av dina pengar du bara kan i kontanter och inte låta de giriga bankirerna få nyttja dina pengar till att rädda sitt eget skinn. Var också extra noggrann med att hellre stödja lokala småhandlare och producenter än de stora multinationella företagen och undvik onödig lyxkonsumtion. På detta vis kan du hjälpa till att flytta en del av smällen bort från vanligt folk och till de som istället förtjänar den.

NRM-Propaganda-3-se

När du gjort allt detta kommer vi till det viktigaste av allt. Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen redan idag och hjälp oss att utgöra den starka kraft som folket kommer att vända sig till när skiten på allvar träffar fläkten och krisen är ett faktum. Kom med och bygg morgondagen tillsammans med oss!


  • Publicerad:
    2020-03-14 20:45