KRÖNIKA. Henrik Gustafsson försöker reda ut förvirringen kring viruskatastrofen och ställer det i förhållande till historiska prövningar.

På medeltiden trodde många att pesten spreds av onda demoner.

För mig har situationen den senaste tiden varit minst sagt förvirrande. Omfattande åtgärderna görs överallt för att minska spridningen av ett virus från Kina som sprider sig över världen.

I skrivande stund har drygt 2500 personer i Sverige testats positiva för Coronaviruset. (1) I Sverige verkar myndigheterna än så länge ta det hela med ett större lugn än i andra länder.

Från utlandet hörs skräckhistorier om vad som kommer hända om man i Sverige inte tar situationen på större allvar. Detta kan motiveras med att man egentligen inte vet vad Corona är eller vad som händer om man får viruset.

Vissa säger att viruset är som den vanliga influensan förutom att det inte finns något vaccin mot den. Åtgärderna som utförs skall syfta till att göra spridningen långsammare för att minska belastningen på sjukvården.

Fokus ligger på att minska antalet människor som blir sjuka samtidigt. Att en stor del av befolkningen kommer få viruset verkar ofrånkomligt. Frågan är bara hur de reagerar på det. Symtomen skall vara feber, torrhosta och andnöd. Äldre och personer med nedsatt immunförsvar kan få svårare symtom.

Motstridiga uppgifter
En grupp forskare vid Karolinska institutet och Chalmers har startat en namninsamling för att förmå regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att hindra spridningen av viruset. De menar att Sverige inte följer Världshälsoorganisationens rekommendationer. (2)

Samtidigt kommer rapporter från läkare som försöker lugna ner situationen. Linköpingsläkaren Johnny Ludvigsson menar i en insändare till Folkbladet att hysterin kring viruset är farligare än sjukdomen i sig.

Han skriver att de ekonomiska och sociala konsekvenserna kan leda till fler dödsfall än viruset. Han förstår inte hysterin då viruset i de flesta fall inte ens leder till några symtom. De som har dött var varit sjuka sedan tidigare.

Ludvigsson menar att alla inte kan sitta isolerade i väntan på vaccin. Smittan måste få spridas bland de yngre och när den nått omkring 60% av befolkningen kommer spridningen automatiskt att stanna upp. Han skriver att skolorna bör hållas öppna och att de flesta bör fortsätta sina liv som vanligt. (3)

Infektionsläkaren Olle Karlström vid Karolinska sjukhuset i Huddinge har publicerat en text som förklarar virusspridningen. Bilden han målar ut är ungefär densamma som Ludvigsson. Han menar att symtomen är milda för den absoluta majoriteten. De flesta som blivit svårt sjuka är över 80 år gamla.

Coronavirus-familjen finns sedan länge hos människan. Stammar av viruset utgör en del av de virus som kan ge oss förkylning. Dock har tre nya stammar tagit sig till människan från andra djur den senaste tiden som vi inte har immunitet mot.

SARS var ett av dem och hade hög dödlighet för de smittade. Detta virus tillhör samma släkte som coronaviruset och spåras även den till Kina. SARS fick dock aldrig särskilt stor spridning. Den kliniska bilden av coronaviruset beskrivs som helt annorlunda. Det nya viruset betraktas inte som lika allvarligt utan drabbar främst de övre luftvägarna. (4)

Digerdöden
Jag tror inte det är någon ny pestepidemi vi står inför. Förr i tiden kunde dock pesten vara ett av de huvudsakliga bekymren för människor. Någonstans finns nog lämningar från forna tiders epidemier inprogrammerade i oss.

Jag tror att människor instinktivt anammar en inställning om att det är bättre att vara på den säkra sidan. I det finns ett starkt överlevnadsvärde. Detta kan förklara varför skräcken för smitta snabbt fått så starkt fäste hos människor. Särskilt som den underblåses i dagens informationssamhälle.

Ett historiskt exempel på en verkligt dödlig pestepidemi är digerdöden. Den startade under 1330 i östra eller centrala Asien och spreds till Europa med råttor och löss. På den tiden kände ingen till existensen av virus och bakterier. Man skyllde det ofta på övernaturliga krafter.

När digerdöden kom till Europa bar en av 20 000 européer på en mutation som innebar immunitet mot viruset. Pesten kan ha dödat uppemot 40% av Europas befolkning. Efteråt var en av tio resistenta mot pesten. Denna begränsades till Europa vilket förklarar varför en mindre del av världens övriga befolkning bär på mutationen.

Motståndsevolution
I Skandinavien levde pesten kvar ända fram till 1600-talet. Forskare tror att detta kan vara anledningen till att uppemot 15% av befolkningen här är immuna mot HIV. I länderna kring Medelhavet härjade inte pesten lika mycket. Där bär bara en procent av befolkningen på den skyddande mutationen. (5)

Forskare menar att smittsamma sjukdomar kan påverka immunsystemets evolution. Det naturliga urvalet i samband med digerdöden kan ha gett oss bättre försvar mot andra smittor. Den kan även ha gjort oss mer sårbara för autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. (6)

Det är för mig omöjligt att dra någon riktig slutsats om Coronaviruset. Tiden kommer utvisa om det var så allvarligt som många verkar tro. Kanske är det bara önsketänkande att vår evolution gett oss ett bättre försvar mot olika prövningar.

Vårt folk verkar sannerligen inte så motståndskraftiga idag som de varit genom historien. Likväl är jag övertygad om att vi kommer ta oss igenom även vår tids utmaningar och bli starkare i slutändan.

(1) https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
(2) https://www.friatider.se/over-2000-svenska-forskare-i-upprop-kraver-tuffare-tag-mot-smittan/
(3) https://www.facebook.com/pandorasask2019/posts/1060525110991916/
(4) https://www.facebook.com/karin.karlstrom.3/posts/1541656866001766
(5) https://www.svd.se/pest-hardade-europeer-mot-hiv
(6) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=5775968


  • Publicerad:
    2020-03-26 09:00