CORINAKRISEN. En artikel i tidningen Proletären beskriver hur coronaviruset frodas i en global ekonomi ansatt av det liberala viruset. Medan vaccin mot det förra viruset ännu saknas, beskrivs vaccinet mot det senare utgöras av kamp mot globalism och för socialism.

Den finanskris som följer coronaepidemins spår antas bli svårare än den som inträffade för tolv år sedan och som helt förlamade världsekonomin och drabbade folket i flertalet länder mycket hårt. I en ledare i den kommunistiska tidningen Proletären skriver Anders Carlsson att det stora problemet med coronakrisen inte är själva viruset i sig, utan den globala kapitalism som gör samhället sårbart för den här typen av pandemier.

”Coronaviruset har bara förvärrat tillståndet i en kapitalistisk ekonomi som sedan årtionden varit infekterad av ett helt annat virus, det liberala viruset”, skriver Carlsson och fortsätter:

Enligt Amin har den nyliberala globaliseringen, som öppnat hela världen för en exempellös exploatering, byggt in så stora obalanser i den kapitalistiska världsekonomin, att minsta störning riskerar att få epidemiska spridningseffekter.

Artikelförfattaren beskriver vad som händer när den globala ekonomin hamnar i kris. Produktionsenheter faller då som käglor. När arbetarna vid en elektronikfabrik i Italien insjuknar kan bilindustrin i hela världen lamslås. Reservdelslager antingen saknas eller befinner sig på hav eller vägar.

Den globala världsekonomin är, enligt Carlsson, helt sjuk och dess insjuknande inträffade långt innan något visst influensavirus började spridas.

När det kommer till situationen för svensk sjukvård så backas i artikeln beskrivningen upp av tydliga siffror:

Enligt OECD:s senaste rapport har Sverige lägst antal disponibla vårdplatser i hela EU och bland de lägsta i hela den industrialiserade världen. I Sverige finns 2,4 vårdplatser per 1000 invånare, att jämföra med 4,7 per 1000 invånare i OECD som helhet.

Carlsson poängterar vidare att saken inte blir bättre av fenomenet med att sjukvården köper upp material från lägstbjudande. Detta har långt innan coronavirusets inträde orsakat kaos i svensk sjukvård när nödvändigt material saknats. Skribenten påminner här om oförmågan hos Apotekstjänst AB att leverera material till sjukvården redan hösten 2019 – alltså ett halvår innan någon ens hade hört talas om Covid-19 – vilket ledde till att sjukhus runt om i Sverige tvingades inta stabsläge.

Sedan myndigheter i Sverige avskaffade beredskapslagren strax efter millennieskiftet saknas reserver till sjukvårdsutrustning helt i landet. De femtio fältsjukhus och sexhundra respiratorer som fanns där hade kommit väl till pass idag, skriver Carlsson. Ansvaret, menar han, vilar tungt över ansvariga beslutsfattare. Carlsson drar här slutsatsen att ”det liberala viruset har sannerligen infekterat svensk sjukvård”.

Carlsson jämför även regeringens trehundrafem miljarder i bidrag till kommuner och regioner med Riksbankens femhundra miljarder i stöd till privata banker, tillsammans med Finansinspektionens 800-900 miljarder till samma mottagare, och konstaterar härvid att om de summor som nu har hamnat i bankirers fickor istället i tid hade tillfallit svensk sjukvård hade den idag ”varit bättre rustad att ta hand om coronapandemin”.

Här drar författaren slutsatsen att det liberala viruset över tid drabbar ”välfärd och folkhälsa” än värre än vad coronaviruset någonsin kan göra.

Avslutningsvis skriver Carlsson:

Finns det något vaccin mot det liberala viruset? Ja, definitivt. Vaccinet utgörs av gemensam kamp mot en kapitalism som gått över styr och som är i full färd med att kasta in mänskligheten i en återvändsgränd – för ett samhälle som sätter mänskliga behov före största möjliga profit. Socialism, helt enkelt.


  • Publicerad:
    2020-03-26 19:20