POLITIK. I en ledarkrönika i den kommunistiska tidningen Proletären slår skribenten fast att ”sionism är rasism” som syftar till en stat byggd på ”särrättigheter för en etnisk-religiös grupp”.

I en ledarkrönika av August Eliasson i Kommunistiska Partiets tidning Proletären framförs ovanligt hård kritik mot terrorstaten Israel och mot sionismen som politisk idé.

Artikeln publicerades lagom till finalen av Eurovision Song Contest som hölls i Tel Aviv i Israel. Artikeln tar avstamp i SSU Malmös sång på 1 maj där textraden ”Krossa sionismen” ingick och den debatt detta skapade.

Eliasson framhåller att det är högst rimligt att kräva att sionismen krossas med motiveringen att ”sionismen bygger i grunden på idén om en etnisk-religiös stat först och främst för judar”. Han utvecklar resonemanget:

Det manifesteras i den israeliska grundlagen där Israel definieras som ”det judiska folkets stat”, med ett självbestämmande ”unikt för det judiska folket”. Det manifesteras i över 50 lagar som på olika sätt diskriminerar arabiska medborgare i Israel.

Eliasson anser dessutom att det inte räcker med att kritisera den israeliska regeringens politik, utan att hela det sionistiska statsprojektet Israel måste ersättas. Han skriver också:

En sådan stat, byggd på sionismens rasistiska idé om särrättigheter för en etnisk-religiös grupp, kan inte vara annat än en kolonial apartheidstat byggd på folkfördrivning.

Att kommunister i allmänhet och Proletären i synnerhet har kritiserat Israels förtryck av bland annat palestinier är i sig inget nytt. Däremot kanske ordvalet om ”särrättigheter för en etnisk-religiös grupp” förvånar en och annan vänsterbliven.

En annan politisk rörelse som däremot med stolthet skanderade ”Krossa sionismen!” i dess fullständiga innebörd på 1 maj var Nordiska motståndsrörelsen, som höll demonstrationer i både Kungälv och Ludvika.

Källa:
SIONISM ÄR RASISM OCH APARTHEID


  • Publicerad:
    2019-05-19 23:50