POLITIK. Proletärens nye chefredaktör säger att tidningen ska fokusera mer på frågor som berör vanliga arbetare, och nämner invandringen som den viktigaste.

Robert Wettersten, ny chefredaktör på den kommunistiska tidningen Proletären.

Ny chefredaktör för Kommunistiska Partiets tidning Proletären är Robert Wettersten, som arbetat på redaktionen sedan 2014.

I en intervju i den egna tidningen uttrycker han att man i högre grad måste skriva om saker som berör vanliga arbetare. Något som han självkritiskt erkänner kanske inte alltid varit fallet hittills.

— Vem mer än de närmast sörjande vill läsa ett tjugosidigt flygblad varje vecka? säger han och öppnar upp för att frikoppla tidningens innehåll från partilinjen och tillåta även andra åsikter hos exempelvis krönikörer.

När det gäller de ämnen tidningen kommer att lägga fokus nämner han framför allt invandringen.

— Rent objektivt så påverkar migrationen det mesta; arbetsmarknaden, bostadssituationen, kommunernas ekonomi, jämställdheten – you name it! Och det är främst knegare och vanligt folk som drabbas av brottsligheten.

Wettersten menar att detta är den fråga som engagerar människor i LO-kollektivet mest, och därför är något tidningen kommer att fokusera på.

— Det ses av många som typiska högerfrågor, och inget som en kommunistisk arbetartidning ska skriva om. Det tycker jag är fel. Är detta frågor som berör arbetare, då är det vår förbannade plikt att behandla dem i Proletären.

Dock påpekar Wettersten att invandringsfrågan måste belysas ur ett arbetarperspektiv, och att redaktionen, utan att skriva läsaren på näsan, även kommer att ge ”klassmässiga svar” på de här frågorna.

Avgående chefredaktören Jenny Tedjeza lämnar redaktionen efter 18 år på Proletären.

Källa:
PROLETÄRENS NYA CHEFREDAKTÖR: VI MÅSTE ÄVEN TA I DE OBEKVÄMA FRÅGORNA


  • Publicerad:
    2019-10-19 23:55