MEDIER. Rosanna Dianamarcas agerande att reservera sig mot att Nya Tider får nytt presstöd är ”huvudlöst”, anser Proletärens chefredaktör.

Rosanna Dinamarca (t.v.); Jenny Tedjeza

I en debattartikel i vänstertidningen Flamman kritiserar chefredaktören för Kommunistiska Partiets tidning Proletären, Jenny Tedjeza, den tidigare riksdagsledamoten för Vänsterpartiet, främlingen Rosanna Dinamarca, som numera sitter i Presstödsnämnden.

Dinamarca lämnade in en reservation mot att den nationalistiska tidningen Nya Tider återigen beviljats presstöd. Detta agerande kallar Tedjeza ”huvudlöst”.

Presstödsnämndens ledamot Ingela Wadbring lämnade nämnden 2017 i protest mot att Nya Tider beviljades presstöd. Det var då första gången som tidningen nådde upp till kraven på prenumerantbas, redaktionellt material och utgivningsfrekvens för att få stöd.

Nämnden skall inte ta några andra aspekter i beaktande när beslut om presstöd för en publikation fattas. Ändå har det blåst rejält om den enda nationellt sinnad tidningen i landet som numera kvalificerar sig för presstöd.

Tedjeza kritiserar Dinamarcas agerande med stöd av regelverket. I Flamman skriver Tedjeza:

Detta är också den stora styrkan med systemet. Staten ska inte kunna frestas att styra medel till tidningar som faller makten i smaken. Alla tidningar som har ett visst antal prenumeranter, och därmed efterfrågas av en viss andel av befolkningen, ska ha samma rätt till stöd.

Tedjeza anser att principerna beträffande presstödet är viktigt för andra små publikationer och rimligen även för Dinamarca:

Vad ska Dinamarca svara när någon annan i Presstödsnämnden tycker att Flamman eller Proletären borde bli av med presstödet för att vi ifrågasätter privategendomens oinskränkta makt?

Rosanna Dinamarca avvisar kritiken med hänvisning till ”nazismen” och skriver i en replik:

Om vi menar allvar med när vi säger ‘aldrig mer’ så måste nazism alltid motverkas. Inte för att den är en dålig åsikt, utan för att den utgör ett hot mot andra människors existens. Därför tror jag inte på Proletärens ståndpunkt om att finansiera nazister för att rädda oss själva. Tiden för det argumentet är långt förbi.

Dinamarca tycker att politisk styrning av nämndens beslut måste vara tillåten. Annars kan man lika gärna lägga ned Presstödsnämnden och låta dess verksamhet skötas av tjänstemän istället för politiker, något som hon ändå tror att ingen skulle tycka vara bättre. Hon sattes i nämnden av regeringen på förslag av Vänsterpartiet på ett politiskt mandat, där ”omdöme” enligt uppdraget ”ingår i beslutsunderlaget”. Detta ger henne stöd för att agera politiskt i nämnden, anser hon.

Rosanna Dinamarca skapade stora rubriker i februari 2018 när hon meddelade att hon slutade med politik. Hon utmålade sig då som ett offer för Vänsterpartiets ledning – som hon själv tillhörde. Partikollegan Amineh Kakabaveh hävdade då att Dinamarca själv var en del av partiets alla problem.

Källor:
Proletären kritiserar Dinamarca för nej till Nya Tider
Kakabaveh: ”Att hon har mage att säga att hon är ett offer”


  • Publicerad:
    2019-01-08 12:45