LÖGNPRESSEN. På dryga halvåret: Först 600 miljoner kronor i ”driftstöd”, sedan 200 miljoner i ”tillfälligt distributionsstöd” samt ”stöd till geografiska områden med svag bevakning” – och nu: en halv miljard till ”nyhetsmedier”.

Det livräddande flödet av skattepengar till den etablerade lögnpressen, som går dåligt, fortsätter.

Med den senaste veckans tillskott på en halv miljard, som viks för nyhetsmedier, har man under ett drygt halvår pungslagit skattebetalarna på sammanlagt 1,3 miljarder, som alltså gått till presstöd.

Vid två tillfällen, den 4 december 2019 samt 25 februari 2020 utsåg Mediesstödsnämnden 72 nyhetstidningar som man beslutade ska få dela på 600 miljoner i så kallat driftstöd.

Så här kommenterade Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid Myndigheten för press, radio och tv beslutet till Dagens Media:

— Tidningsmarknaden är oerhört ekonomiskt pressad, både på grund av vikande annonsintäkter och sjunkande upplagor. Därför känns det extra viktigt att stötta branschen genom att i år dela ut mer i presstöd.

Enligt vårändringsbudgeten för 2020, som presenterades den 15 april, utökas mediestödet med ytterligare 200 miljoner kronor per år från och med i år. 150 av dessa förklarades gå till ett tillfälligt nytt distributionsstöd under tre månader.

Resterande 50 anslogs till en fördubbling av stödet till ”geografiska områden med svag eller obefintlig journalistisk bevakning”.

Dessa sammanlagt 800 miljoner visar sig nu inte heller förslå. I veckan har regeringen beslutat att anslå ytterligare en halv miljard kronor till denna krisande bransch.

Den här gången riktas bidraget specifikt till nyhetsmedierna som man uppger ”har drabbats hårt av annonsbortfall under coronakrisen”.

— Det är ju jätteviktigt att vi nu vidtar kraftfulla åtgärder för att skydda professionell journalistik under coronakrisen. Vi såg ju väldigt drastiska tapp i annonsintäkter i våras. Det kommer innebära att redaktioner som är i behov av stöd kan söka det här och det handlar om att värna professionell journalistik och granskande medier i hela landet, även under den här pandemin, kommenterar kulturminister Amanda Lind (MP) till Sveriges Radio.

Stödet kommer tilldelas de dagstidningar, gratistidningar, digitala nyhetssajter samt radio- och tv-redaktioner, som, efter att ha ansökt, beviljats stöd.

Petra Wikström, publik policy-chef för mediekoncernen Schibsted som äger Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Omni, uppger för SR att stödet är av stor betydelse för dem, då de förlorat nästan 40 procent av sina annonsintäkter under coronapandemin:

— I och med att vi har ökad trafik kan man ju tänka sig att vi har ökade intäkter, men det har blivit tvärtom. Vi har faktiskt förlorat en massa intäkter samtidigt som vi har sett hel massa mer användande av våra tjänster. Så vi är väldigt glada över att staten har valt att stödja, säger hon.


  • Publicerad:
    2020-08-07 20:40