CORONAREPRESSIONEN. Journalister på Sveriges Radio har infiltrerat en dold Facebookgrupp som framför kritik mot den förda coronastrategin i Sverige. Detta skadar bilden av Sverige utomlands.

En dold Facebookgrupp med drygt 200 medlemmar beskriver den coronastrategi som förs i Sverige som avsiktligt destruktiv.

Man uppmanar även andra länders regeringar att agera mot Sverige.

Gruppen uppges bestå av akademiker, opinionsbildare, forskare vid svenska universitet och andra som är starkt kritiska mot svenska makthavares hantering av coronaviruset.

De har fört fram sina anklagelser i mainstreammedier såsom Times, Science och Washington Post.

Myndigheter i Sverige anklagas av gruppen för att föra en dold agenda om Sveriges coronastrategi.

Ledaren för Facebookgruppen beskriver i inlägg hur dess medlemmar försökt påverka regeringar i Europa att ha karantänsregler för svenskar som reser utomlands och att hålla gränserna stängda mot Sverige.

Samma person skildrar vidare bland annat i inlägg på Twitter planer på att försöka ställa ansvariga för coronastrategin i Sverige inför internationell domstol för brott mot mänskligheten.

Gruppens ledare motiverar gruppens agerande i mejl till regimstyrda Sveriges Radio (SR).

Gruppen vill inte att andra länder ska begå samma misstag som Sverige och han betonar att syftet med gruppen är att skapa ett tryggt sammanhang för medlemmarna – vilka tidigare ofta utsatts för repressalier – att ägna sig åt opinionsbildning.

Svenska mainstreammedier avfärdar helt gruppens kritik. Webbtidningen Fokus menar till exempel att svenska forskare i gruppen ”baktalar Sveriges coronastrategi”.

Sveriges Radios Ekot och Vetenskapsradion anklagas gruppen för att utöva otillbörlig informationspåverkan.

SR har infiltrerat gruppen

SR förklarar stolt att man lyckats infiltrera gruppen:

Vi har fått inblick i den slutna gruppen, i inläggen och aktiviteterna under en längre tid.

I SR:s reportage kommer den ”fristående virtuella analytikernHanna Linderstål till tals. Hon förklaras ”arbeta med att stärka näringslivets och myndigheters kunskap om informationspåverkan”.

Linderstål säger i intervjun att hon ”tycker att gruppens bearbetning av internationella och svenska medier är väldigt oroande”.

Hon beskriver hur medlemmar försökt påverka regeringar i Europa att ha karantänsregler för svenskar som reser utomlands och att hålla gränserna stängda mot Sverige.

I artikeln uttalar sig även James Pamment, docent i strategisk kommunikation vid Lunds universitet:

— Det verkar som att gruppen har två syften. Dels att påverka svenska coronapolicyn och dels att kritisera mediebevakning av policyn. Sen finns det mycket annat i gruppen som verkar handla om att skada Sverigebilden utomlands och även skada anseendet hos individer som jobbar inom det här fältet.

Sveriges Radio håller gruppen hemlig så att människor inte själva kan utforska gruppens alla påståenden.


  • Publicerad:
    2021-02-09 13:50