CORONAREPRESSIONEN. En norsk psykologiprofessor anklagar sina landsmän för alltför stor lydnad när de accepterar coronarestriktioner, som förutom mentala hälsoproblem även pådyvlar dem sociala konflikter.

Charlotte Reedtz, professor i psykologi vid Tromsø Universitet, underkänner de åtgärder man i Norge vidtagit mot coronapandemin – såsom varande oproportionerliga i förhållande till hälsorisken, och hon varnar för deras negativa effekter på nationens psykologiska välmående.

Psykologiprofessorns huvudintresse är den mentala hälsan hos barn och unga, och hon oroar sig det samhällets förfall, som hon menar att en nedåtgående spiral här leder till.

”En nationell tävling i lydnad”

Det politiska landskapet har transformerats till en nationell tävling i lydnadförklarar Reedtz för NRK och betonar att man måste börja väga restriktionsåtgärdernas eventuella positiva verkningar mot deras uppenbart skadliga. Hon fortsätter:

Vi tävlar om att ha de striktaste reglerna för hela befolkningen i hela landet så länge som möjligt…

När det gäller coronapandemin har Norge hittills hållits för att vara en av de minst drabbade nordiska länderna. Man har inte desto mindre vidtagit en rad restriktionsåtgärder och mindre omfattande nedstängningar.

Reedtz betonar att det faktum att Norge återfinns bland de länder som har lägst antal allvarligt sjuka och döda ”under corona” inte förminskar problem som utbredd arbetslöshet i olika åldersgrupper och sviktande mental hälsa bland många barn och unga.

Dessutom har vi en stor ökning av mentala hälsoproblem, sociala och känslorelaterade problem i stora grupper barn och unga. I många avseenden har vi det faktiskt sämre efter alla dessa åtgärder” skriver Reedtz.

Hon hänvisar här till studier som visar att såväl beteenderelaterade problem som koncentrationsproblem, känslor av ensamhet, depression och oro har ökat stort – i synnerhet i yngre åldersgrupper, men även i äldre.

Tillfrågad huruvida hon tycker att unga borde sluta vara så lydiga och bli ”lite mer upproriska” svarar Reedtz att hon ”anser att alla, inte bara unga, är för lydiga”.

Och hon framhåller att coronarestriktioner behöver kritiseras även i ett land som ännu inte utövar den hårdaste repressionen.

Hon påminner samtidigt om att Oslo stad nyligen introducerade de hårdaste restriktionerna i huvudstadsområdet under hela pandemin. Åtgärderna inkluderar ett förbud mot fler än två besökare i privata hem och en nedstängning av skolor.


  • Publicerad:
    2021-03-16 22:00