CORONAREPRESSIONEN. Sveriges energi- och digitaliseringsminister hotar i ett SVT-program vaccinskeptiker med sådant som samhället kan förmena dem som inte vaccinerar sig mot covid-19.

Anders Ygeman (S) påminner i SVT:s TV-program Agenda om vilka möjligheter till bestraffning av dem som inte frivilligt utsätter sig för coronavaccin – som det i Sverige snart introducerade vaccinpasset erbjuder.

Den ”ovaccinerade” kan till att börja med förbjudas att röra sig fritt i samhället och nekas tillträde till olika sorters evenemang.

”Toleransen för integritetskränkande och diskriminerande åtgärder ökar”
Kritiker mot den tilltagande coronarepressionen har larmat om hur myndigheters tolerans för egna vidtagna ”integritetskränkande” och ”diskriminerande” åtgärder – har ökat under corona.

Evenemang världen runt stängs nu i ökande utsträckning för ovaccinerade. Som ett exempel hölls i Israel tidigare i månaden den första konserten dit personer utan verifikation på genomförd vaccination saknade tillträde.

Samtidigt lanseras i nedstängda länder på olika håll i världen vaccinpasset som en genväg till frihet för ”dem som väljer rätt väg”.

Även många experter som generellt förespråkar massvaccinering mot covid-19 höjer ett varnande finger för hur man idag använder vaccinpass på många håll.

Sålunda betonar den belgiske virologen Marc Van Ranst det orimliga i att man bestraffar ovaccinerade innan alla har erbjudits en möjlighet att vaccinera sig.

— Det går helt och hållet emot min syn på demokrati. Det är bara några få som har fått chansen, det handlar inte om ett val, kommenterar han i Agenda.

I programmet kommer även Kenneth Johansson (C), ordförande för statens medicinsk-etiska råd, till tals.

— Det väcker rättsliga frågor. Det väcker frågor för näringsidkaren som ska bedöma vilka som ska få komma in på restaurangen och det kan många gånger också vara integritetskränkande, säger han i Agenda.

Ygeman: ”Passet ger frihet åt dem som väljer rätt – rimligt att bestraffa de andra”
Sagde energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman ser däremot inga problem med ett digitalt vaccinationsintyg – och han anför ovan nämnda argument om passet som ”en genväg till frihet för dem som väljer rätt”.

— Ytterst är det smittspridning som avgör hur snabbt vi kan öppna upp samhället men med den här typen av vaccinationsbevis kanske vi kan öppna upp en del aktiviteter snabbare än vi annars gjort.

Ministern ser inget moraliskt problem med att ”vaccinvägrare” bestraffas.

— Väljer du att inte vaccinera dig, och det finns en ökad risk att du sprider en sjukdom som ytterst är dödlig, då kommer du inte kunna göra samma saker vid samma tidpunkt.’

Ygeman betonar att de enda som kommer slippa sanktioner för sin undlåtenhet att vaccinera sig blir de som kan belägga att de har medicinska skäl till sitt val. Dessa kommer att tilldelas ett intyg som bekräftar att de inte kan vaccineras, försäkrar ministern.


  • Publicerad:
    2021-03-15 16:20