CORONAREPRESSIONEN. Finlands regering ville genom att revidera en paragraf i Smittskyddslagen öppna upp för en stängning av små privata gym. Man misslyckades dock men ser ut att lyckas i ett andra försök.

I Finland har privata gym med relativt små kundvolymer hittills tillåtits ha öppet under coronapandemin. Men regeringen vill ändra på detta och har tagit upp striden mot regionmyndigheter om den lagtolkning som under en tid givit utrymme för dessa gyms öppethållande, skriver tidningen Helsingin Sanomat.

Regeringen omformulerade för en tid sedan en paragraf i Smittskyddslagen med syfte att regionförvaltningsverken ska ha befogenhet att ålägga privata gym att stänga tillfälligt i fall där smittspridningen är stor.

Södra Finlands Regionförvaltningsverk (RFV) tolkar emellertid inte lagen som regeringen anser att den ska tolkas. RFV uppfattar den så att gym som tar emot högst tio kunder på en gång kan fortsätta att hålla öppet.

Regeringens samt Social- och hälsovårdsministeriets invändningar mot denna tolkning av lagen har hittills varit fruktlösa och man har inget mandat att pådyvla RFV sin tolkning av den.

Några dagars verbal krigföring myndigheterna emellan fick så statsminister Sanna Marin (SDP) att gå ut och be finska folket om ursäkt för den oklara informationen.

Hon uppmanade även regeringen att ännu en gång revidera Smittskyddslagens paragraf 58g – och denna gång på ett sätt som tydligt utesluter RFV:s läsning av den.

Man har nu kommit fram till att ta bort hänvisningen till lagens paragraf 58d – en åtgärd som resulterar i att samtliga gym, dans- och yogasalar, oavsett antalet besökande vid ett visst tillfälle, kan åläggas nedstängning om ”incidencen fördelad under de senaste 14 dygnen har överskridit 50 personer på 100 000” – såvida ”smittspårningen haltar” och ”behovet av sjukvård och intensivvård har ökat avsevärt”.

Den nya skrivningen ska enligt juridisk expertis inte medge några för regeringen oönskade tolkningar av lagens bokstav. Så snart kan det vara slut på allt gymmande utanför hemmets väggar i Finland.


  • Publicerad:
    2021-03-07 15:10