INRIKES Enligt en granskning av DN har Sveriges Radio brustit när de tagit in externa konsulter för att utforma infrastrukturer för att sända varningar till medborgarna. Nu kallas representanter från SR till utfrågning i riksdagens försvarsutskott.

Bonniertidningen Dagens Nyheter har i en granskning visat på stora brister när Sveriges Radio (SR) byggt om sin infrastruktur för att sända så kallade VMA-meddelanden [Viktigt meddelande till allmänheten] från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Enligt DN:s granskning ska man för ändamålet ha anlitat en konsultfirma som inte säkerhetsprövats och som dessutom laddat upp arbetet, och detaljerad information om systemet, på en utländsk molntjänst.

MSB:s presstjänst har efter granskningen skrivit att man ”ser allvarligt på det inträffade” och att man kontaktat SR angående detta. Nu har försvarsutskottet i riksdagen kallat både SR och MSB till utfrågning. Till DN skriver Pål Jonson (M), som är Moderaternas försvarspolitiske talesperson samt ordförande i försvarsutskottet:

De säkerhetspolitiska motiven för Sveriges Radio har ökat de senaste åren och de är en viktig del av totalförsvaret. Sveriges Radio behöver därför se över sina säkerhetsrutiner och redovisa att inga för Sverige känsliga uppgifter har hamnat i fel händer.