INRIKES MSB introducerar en ny samhällsfara. De varnar för att corona kan slå ut elnätet.

Sedan början av 2020 har myndigheter och media varnat för coronavirusets framfart. Elpriserna har även dem skenat under en längre tid.

Men nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), hittat ännu en samhällsfara, en kombination av de två.

Enligt Folkhälsomyndigheten har smittspridningen nått rekordnivåer, trots att majoriteten av befolkningen har tagit två sprutor mot viruset. MSB oroar sig därför för att arbetare inom energiproduktion ska bli sjuka och stanna hemma, och att elnätet i sin tur ska slås ut.

— Den bilden vi har av läget i samhällsviktiga sektorer är att det är ansträngt men inte kritiskt, men vi hör också en oro inför kommande veckor redan innan de nya scenarierna, säger Svante Werger,  särskild rådgivare på MSB, till Aftonbladet.

Hög sjukfrånvaro

Flera kommuner runtom i landet rapporterar om att man har en hög sjukfrånvaro inom vård, äldreomsorg och andra verksamheter. Det beror bland annat på att folk blir förkylda, men också på att de stannar hemma om någon annan i hushållet är förkyld.

Werger framhåller att de allra flesta branscher är helt beroende av el, och att det därför är viktigt att det fungerar. Många av de som arbetar med elproduktion har också svårersatt specialkompetens.

Några andra verksamheter som MSB oroar sig för ska påverkas är vatten och avlopp, livsmedelsproduktion och transporter.

Fjärrvärme riskerar att drabbas enligt MSB

Energibolag och fjärrvärmeverk rapporterar om att många anställda är sjuka, eller har familjemedlemmar som är sjuka. Hos mindre företag kan det störa produktionen.

— I en mindre ort i Väst-sverige är fem av åtta sjuka eller i familjekarantän. Det är precis på gränsen av vad de klarar av. Om det blir ett haveri kan de inte hantera det. Ett värsta scenario är att ett bolag får en störning i produktionen och måste stänga värmen en tid, säger Daniel LundqvistEnergiföretagen till Aftonbladet.

— Det är inte så att det kommer att hända att fjärrvärmen i en stad stängs av nu men risken finns faktiskt att det händer, varnar han.