EKONOMI Transportföretag tvingas nu höja sina priser efter att dieselpriset drivits upp till följd av politiska beslut.

Efter årsskiftet höjdes bränslepriserna till följd av utökad reduktionsplikt, det vill säga krav på högre andel biodrivmedel, och en något höjd bränsleskatt. Priset på diesel ökade dock mer än bensin, mer än 20 kronor litern tvingas man nu betala för detta drivmedel.

Prisökningen har nu orsakat ytterligare effekter. Nu tvingas nämligen transportföretag höja sina priser för transporter.

Ett av dessa är Borlängebaserade Maserfrakt. Beroende på vilka avtal man ingått med kunderna har priserna redan höjts för vissa, medan andra kommer känna av höjningen i framtiden. Annika Brandt, kvalitets- och miljöchef på företaget kommenterar till SVT:

— För en del av våra kunder kan vi reglera priset direkt. För vissa andra sker regleringen en gång om året eller vartannat år. Under den tiden är det vi som blir belastade av fördyringen.

Enligt Ulric Långberg på Sveriges Åkeriföretag kan prisökningen bli kännbar. Till SVT säger han följande:

— Det kommer innebära ökade kostnader på mellan 10 och 15 procent för många företag och organisationer. En sådan stor uppräkning ser vi sällan och anledningen är det kraftigt ökade dieselpriset.