EKONOMI Prishöjningen på vatten i landets huvudstad motiveras av det kommunala vattenbolaget med kostnadsökningar och nödvändiga investeringar. Fenomenet förväntas sprida sig geografiskt.

Inflationen har redan talat sitt tydliga språk i form av stora prishöjningar på el, mat, fjärrvärme, drivmedel och boräntor. Nu är turen kommen till en av de allra mest livsnödvändiga basvarorna – vatten. I landets huvudstad har vattenpriset höjts med 25 procent.

Förväntad spridning

Geografiskt sett tros detta bara vara början, för tendensen förväntas sprida sig över hela landet. På Stockholm Vatten och Avfall motiverar man den drastiska höjningen med strategiskt nödvändiga investeringar. Det kommunala företagets finanschef Karolin Roos tillägger att inte heller ett VA-bolag – tvärtemot vad många verkar tro – undslipper de ökade kostnader som den nuvarande samhällsutvecklingen medför.

— Vi tar inte ut något extra och passar inte på att höja. Vi måste täcka våra kostnader, förklarar hon i Dagens Nyheter (DN) och fortsätter:

— Det blir ungefär 100 kronor i månaden för en villa och 50 kronor för en lägenhet. Sophämtningen höjs med 22 kronor för en villa, men då ska man notera att hanteringen av matavfall är gratis.

För en villa i Stockholm höjs avgiften för vatten med cirka 1200 kronor på ett år, medan sopnotan saltas med 264 kronor.

Stora prisskillnader mellan olika kommuner

Till saken hör att vattenavgiften varierar i storlek mellan landets olika kommuner. Stockholm hör till dem med lägst avgift. Strategen på branschorganisationen Svenskt Vatten Erik Karlsson förklarar i DN:

— Den billigaste taxan ligger på 3 200 kronor för en villa, och i den dyraste kommunen kostar det 16 000 kronor. Det är ett jättespann på nästan 13 000 kronor.

Den genomförda höjningen av vattenavgiften i Stockholm och de förväntade kommande höjningarna i andra kommuner kommenterar Karlsson med följande ord:

— Elpriset är högt, och verksamheten hos VA-bolagen påverkas också av det.