EKONOMI Priset på matvaror har hittills gått upp med 8,4 procent under året. Men ost och smör har ökat ännu mer, hela 30 procent enligt Matpriskollen.

Under den pågående inflationen är det framförallt priser på livsmedel och energi som ökat allra mest i väst. Enligt Matpriskollen ökade matpriserna i Sverige med 8,4 procent under det första halvåret.

Men nu varnar man för att prisökningen på mejerivaror når helt nya nivåer. Ost och smör ska exempelvis ha ökat med hela 30 procent i pris sedan början av året.

-– Det är jätteökningar på mejerivaror som vi handlar flera gånger i veckan. De här basvarorna är en av de största utgiftsposterna sett till helår och nu börjar prisuppgångarna bli kännbara, vilket är allvarligt. Det har varit tre prishöjningar hittills i år och det har vi aldrig varit med om i vår livstid. säger Ulf Mazur till Aftonbladet och tillägger att priserna har fortsatt att öka under juli.

Prisökningen på mejerivaror hör samman med ökade utgifter för lantbrukare. Till Aftonbladet, som kallar det hela ”Putins ost och smör-macka”, säger Åsa Odell, vice ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) att lantbrukare i Sverige haft kostnadsökningar på 8 miljarder sett på årsbasis.

Hon skyller också främst på kriget i Ukraina och att spannmål länge varit fast i en hamn i Odessa. Samtidigt har västs sanktioner gjort att världshandeln med konstgödsel nästan stannat av helt vilket lett till förstörda skördar över hela världen utom i Ryssland och Kina.