JORDBRUK Lantbrukarnas riksförbund (LRF) varnar nu för en allt allvarligare livsmedelsbrist i Sverige framöver.

Svenska bönder har under en längre tid haft det svårt att få sin verksamhet att gå ihop. Skenande priser på drivmedel som diesel och bensin, elpriser, foderpriser och mycket annat har skapat enorma kostnader för många lantbrukare.

Idag går Lantbrukarnas riksförbund (LRF) ut med en varning om att Sverige kan få en stor brist på livsmedel framöver, samt att många bönder riskerar att gå i konkurs.

Krigsutbrottet i Ukraina har bara förvärrat situationen för bönderna, enligt LRF.

— Efter den 24 februari är det oerhört dramatiska förändringar. Det har blivit svårt att hänga med i alla prisuppgångar, säger Palle Borgström, ordförande på Lantbrukarnas riksförbund, till Aftonbladet.

Spannmålsbrist på grund av kriget

Ryssland och Ukraina står tillsammans för 30 procent av världens totala spannmålsproduktion, något som har stannat upp totalt på grund av kriget.

— Det slår hårt mot de företag som använder mycket spannmål i sitt foder. Gris-, ägg- och fågelbönder drabbas. Många grisbönder har det så pass svårt nu att de överväger att lägga ned, säger Borgström och fortsätter:

— Svensk animalieproduktion kommer att minska drastiskt de närmaste månaderna. Vi har redan en låg självförsörjningsgrad och det kommer att minska ännu mer.

Därav kan det också komma att råda brist på svenskt kött. Även importen av livsmedel påverkas negativt, då samma utveckling kan ses för jordbrukare i hela Europa och stora delar av världen.

"Kan behöva lägga ner"

Aftonbladet intervjuar också den värmländska grisbonden Johan Rydberg, som berättar om en allt hårdare tillvaro som lantbrukare.

— Kostnaderna ökar men intäkterna gör det inte. Som företagare måste man vara förberedd och ha buffertar, men det här kunde ingen vara beredd på, säger han.

Han tillägger att gårdens utgifter har ökat med 100 000 kronor i månaden på grund av höjda diesel-, foder- och soja-priser.

— Det här året klarar vi av men pratar vi om ett år finns det inga garantier att jag är kvar. Jag har varit med om massor som bonde. Bra och dåliga år. Men det har alltid funnits hopp. Jag vill inte måla allt nattsvart men nu har vi inte någon aning. 

Lantbruket vill se mer stöd - nekas av sossarna

Borgström förklarar att lantbruket befinner sig i en kris och att man är i ett stort behov av statligt stöd. Enligt honom kan det behövas två miljarder kronor i stöd för att bönderna ska klara krisen.

LRF har även lagt fram förslag om att:

Införa nollskatt på diesel

Halvera reduktionsplikten

Öka och bredda de redan beslutade åtgärderna i krisstödet som regeringen aviserade i mitten av februari med ett tillskott på minst en miljard.

Den socialdemokratiske Landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg avvisar däremot lantbrukarnas rop på hjälp och beskriver läget som ”stabilt”.

— Vi för en ständig dialog med lantbrukarna och har koll på möjligheterna för import. Nästa vecka kommer jag dessutom att åka till Bryssel för att delta i ett möte med mina europeiska landsbygdsministerkollegor, säger Sätherberg till Aftonbladet.