EKONOMI Höjd ränta och uttorkad åkermark har enligt LRF startat en negativ spiral, som inget sommarregn i världen vid det här laget kan få stopp på.

I och med Riksbankens höjning av räntan i torsdags, som dessutom presenterades tillsammans med ett löfte om minst ytterligare en höjning, så tillfogades landets bönder enligt ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Palle Borgström ännu ett hårt slag.

— Den räntehöjningen drabbar bönderna väldigt hårt. De har mycket kapital bundet i sina investeringar. En höjning med 0,25 procentenheter kostar bönderna 500 miljoner kronor, hävdade han på en pressträff innan helgen.

På samma gång så har, påminde han, i stort sett samtliga insatsvaror blivit dyrare.

— Diesel, kväve, och soja, allt har stigit. Bönderna har fått mycket högre kostnader.

Svenska bönders ständige fiende: försommartorka

Torkan på försommaren har i år decimerat skördarna till en skärva av genomsnittsårets. Borgström påpekade att även lekmannen redan nu kan lägga märke till knappheten på våra spannmålsfält.

— Vi brukar exportera spannmål. Men nu får vi nog importera. Vi tappar skörd i Sverige. De som odlar vall som foder till djuren kan till och med behöva köpa foder.

Han drog sig till minnes ökensommaren 2018, och konstaterade stora likheter mellan då och nu:

— April och maj var svalare i år än då, och vi hade också bättre grundvatten. Men det är marginella skillnader för bönderna.

Inget regn i världen kan enligt Borgström vid det här laget återuppväcka de grödor som redan hunnit förtvina av torka. Årets skörd blir i sig en ekonomisk katastrof för bönderna. När man sedan inser hur torka, räntehöjning, kostnadsökningar och minskade intäkter tycks konspirera till jordbrukarens nackdel, blir man inte mer hoppfull, menar han:

— Det blir dramatiska effekter. Lantbrukare är vana att hantera förändringar, i väder och på marknaden – men det här är på en mycket allvarligare nivå.

Den enda chansen till räddning ligger enligt LRF-bossen för bönderna i prishöjningar på de egna produkterna, vilket leder till höjda matpriser och ytterligare skenande inflation.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) kommenterade i samband med presentationen av sin senaste ekonomiska prognos i veckan just orsakssambanden mellan torka, matpriser och inflation. I ett pressmeddelande skrev hon:

Torkan riskerar att drabba Sveriges lantbrukare hårt, vilket i förlängningen kan pressa upp priserna på livsmedel och andra varor ytterligare.