FINANSSKURKAR I en intervju påstår den förre riksbankschefen att svenskarna själva förstör ekonomin genom att ”gynna sig själva”. Som botemedel föreslår denne införandet av euron och utdelning av mark.

Idag medverkade den före detta riksbankschefen Stefan Ingves i en intervju med SvD näringsliv. I denna förklarade han med en längre utläggning hur Sveriges ekonomi enligt honom är dysfuntktionell. Enligt honom beror osäkerheten i ekonomin på den svenska kronan och en ”komplicerad bostadsmarknad”. Avskaffandet av kronan och införandet av euron föreslås som lösningar av den tidigare riksbanskschefen.

Ingves resonerar även vidare att det till stor del är svenskarna själva som förstört ekonomin genom att ”försöka rigga ett system som gynnar dem själva”.

Han lyfter även fram en ovanlig lösning, att dela ut mark då det enligt honom inte finns någon brist på den i Sverige.

Ett annat påstående som Ingves kommer med är att svenskarna har röstat för att detta ekonomiska tillstånd ska fortsätta.

— År efter år har regeringar röstats fram som framgångsrikt strypt tillgången på bostäder och ökat priserna. Detta har svenskarna röstat på – för att gynna sig själva, förklarar han.